29.2 C
Athens
Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024

1ος Διαγωνισμός Παραμυθιού koukidaki.gr

Ο πρώτος Διαγωνισμός Παραμυθιού του koukidaki.gr προκηρύχθηκε πριν από λίγες μέρες.

Θέμα
Ελεύθερο

Όροι
● Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ενήλικες που εκφράζονται, δηλαδή γράφουν, στην ελληνική γλώσσα.
● Με κάθε αποστολή έργου στο διαγωνισμό, ο δημιουργός αποδέχεται αυτόματα τους όρους αυτού που θεωρούνται ουσιώδεις και βασικοί για την εξέλιξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας, χωρίς εξαιρέσεις. Θεωρείται αυτόματα δε, ότι έχει διαβάσει όλα τα κάτωθι χωρίς εξαιρέσεις και έχει λάβει γνώση για τη διαδικασία.
● Τα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα, πρωτόφαντα, ανέκδοτα κι αδημοσίευτα και να παραμείνουν έτσι ως τη λήξη του παρόντος. Απαγορεύεται η δημοσίευση μέρους ή του συνόλου ενός έργου που συμμετέχει στο διαγωνισμό με οποιονδήποτε τρόπο κατά την πρώτη φάση (βλέπε παρακάτω στο χρονοδιάγραμμα). Κατά τη δεύτερη φάση, όλοι ανεξαιρέτως μπορούν να κοινοποιούν τους σχετικούς συνδέσμους στα κοινωνικά δίκτυα. Μετά τη λήξη του διαγωνισμού, κι αφού θα έχουν ανακοινωθεί οι νικητές, θα μπορούν οι συμμετέχοντες να αναδημοσιεύσουν ή να εκδίδουν όπου θέλουν τα έργα τους -ολόκληρα ή μέρος αυτών- με υποχρεωτική αναφορά πηγής-πρώτης δημοσίευσης το koukidaki.gr και προαιρετική αναφορά στο διαγωνισμό. Το παραπάνω ισχύει σε κάθε περίπτωση -και για τις έντυπες δημοσιεύσεις όπως και για τις εκδόσεις- και για όλες τις χώρες του κόσμου.
● Όλα τα έργα θα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή. Είναι υποχρεωτικό να υπάρχει τίτλος και διευκρίνιση κατηγορίας. Οι κατηγορίες είναι οι εξής: «Παραμύθι για παιδιά», «Παραμύθι εφήβων» και «Παραμύθι ενηλίκων». Σημειώστε ότι θεωρείται αδύνατο το ίδιο έργο να συμμετέχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες και ότι η έκταση απαγορεύεται να ξεπερνά τις 40.000 λέξεις.
● Οι συμμετέχοντες πρέπει να στείλουν το έργο τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο [email protected] επισυναπτόμενο σε αρχείο .doc (word) με γραμματοσειρά Arial βάζοντας θέμα: «1ος Διαγωνισμός Παραμυθιού koukidaki.gr» αφού το υπογράψουν με το ψευδώνυμο της επιλογής τους και αναφέρουν την κατηγορία στην οποία συμμετέχουν. Στο σώμα του μηνύματος θα αναγράψουν το λογοτεχνικό ή πραγματικό τους ονοματεπώνυμο. Επίσης, υποχρεωτικό είναι να ορίσουν έναν τίτλο. Προσοχή: Το πραγματικό ή το λογοτεχνικό όνομα θα αναφερθεί μόνο στο μήνυμα και όχι μέσα στο επισυναπτόμενο αρχείο με το έργο που συμμετέχει γιατί σε μια τέτοια περίπτωση δε θα προωθηθεί στα μέλη της επιτροπής! Σε εύλογο χρόνο θα λαμβάνουν ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα ώστε να γνωρίζουν ότι η συμμετοχή τους έχει καταχωριστεί.
● Ως τρόπος επικοινωνίας των συμμετεχόντων με το koukidaki.gr ορίζεται η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση και το τηλέφωνο +302177347494. Όλες οι σχετικές σημειώσεις, τα νεότερα, οι ανακοινώσεις και οι συχνές ερωτήσεις δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα. Απαγορεύεται η επικοινωνία με μέλη της επιτροπής ως τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων.
● Για την αποφυγή λάθους ή σκόπιμης (λογο-)κλοπής οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν το έργο τους στον εαυτό τους μέσω των ΕΛΤΑ και να κρατήσουν άθικτο κι ασφαλή τον φάκελο.
● Οι συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πατρότητα των έργων που θα στείλουν -ουδεμία ευθύνη έχει το koukidaki.gr- ενώ σε περίπτωση καταγγελίας ακυρώνεται η σχετική συμμετοχή από τον διαγωνισμό αυτόματα.

Διαδικασία

● Η κριτική επιτροπή λαμβάνει πρώτη τα έργα και είναι στην ευχέρειά της να εξαιρέσει όσα είναι εκτός θεματικής, ή για άλλο λόγο, αφού διευκρινίσει το αίτιο της απόρριψης. Αν έστω ένα μέλος της επιτροπής προβάλλει ένσταση για κάποιο έργο αυτό εξαιρείται της διαδικασίας.
● Εν συνεχεία, τα βαθμολογεί από το 1 ως το 20, που θεωρείται το άριστα, με ακέραιους αριθμούς, και αμέσως μετά θα δημοσιευθούν στο koukidaki.gr όπου μπορούν να σχολιάζονται και βαθμολογούνται από τους αναγνώστες.
● Η βαθμολογία της κριτικής επιτροπής με εκείνη των αναγνωστών – κοινού θα συνυπολογιστούν στο γενικό μέσο όρο ο οποίος θα ορίσει την τελική κατάταξη.
● Θα δοθούν τρία βραβεία [1ο, 2ο και 3ο] για την κατηγορία «Παραμύθι για παιδιά», τρία βραβεία [1ο, 2ο και 3ο] για την κατηγορία «Παραμύθι εφήβων» και τρία βραβεία [1ο, 2ο και 3ο] για την κατηγορία «Παραμύθι ενηλίκων».
● Η κριτική επιτροπή έχει την ευχέρεια να επιλέξει κάποια έργα στα οποία θα δοθεί έπαινος. Για τους έπαινους δε θα συνυπολογιστεί η βαθμολογία από τους αναγνώστες-κοινό παρά μόνο η άποψη της κριτικής επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση όμως, δε θα δοθούν περισσότεροι από τρεις έπαινοι. Αν οι επιλογές των μελών είναι περισσότερες θα δοθεί έπαινος στα έργα εκείνα που θα έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία -μέσο όρο- από την επιτροπή.
● Τα βραβεία και οι έπαινοι θα ανακοινωθούν σε αυτή τη σελίδα εν καιρώ και θα αποσταλούν στους νικητές του διαγωνισμού στη διεύθυνση (εντός Ελλάδος) που θα έχουν δηλώσει οι ίδιοι, με απλό ταχυδρομείο ΕΛΤΑ. Αν κάποιος επιθυμεί συστημένη αποστολή, express ή αποστολή με courier θα επιβαρυνθεί το σχετικό κόστος. Το κόστος για αποστολές σε άλλες χώρες επιβαρύνει, σε κάθε περίπτωση, τον παραλήπτη.

Χρονοδιάγραμμα

● Τα έργα θα αποστέλλονται ως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 που ορίζεται ως ημέρα λήξης και θα τηρηθεί αυστηρά, χωρίς εξαιρέσεις.
● Πρώτη φάση: Τα έργα θα αξιολογηθούν από την κριτική επιτροπή ως και τις 31 Οκτωβρίου 2020.
● Δεύτερη φάση: Τα έργα θα δημοσιευθούν στο koukidaki.gr μετά την αξιολόγηση και βαθμολόγησή τους από την κριτική επιτροπή και θα μπορούν τότε να διαβαστούν από όλους, να σχολιαστούν και να βαθμολογηθούν. Σε αυτή τη φάση θα εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων -πραγματικά ή λογοτεχνικά.
● Η βαθμολόγηση των αναγνωστών θα διαρκέσει από την ημέρα δημοσίευσης ως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
● Ο μέσος όρος των βαθμολογήσεων (πρώτης και δεύτερης φάσης) θα δημοσιευθεί αρχές Ιανουαρίου 2021 εδώ, ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να κάνουν τις εκτιμήσεις και αξιολογήσεις τους (τα σχόλια είναι ανοιχτά σε όλη τη διάρκεια και ανά πάσα στιγμή), και να δουν την κατάταξη. Η δημοσίευση θα γίνει ως εξής: τίτλος έργου, μέσος όρος μελών επιτροπής, μέσος όρος αναγνωστών και γενικός μέσος όρος.

Άνθρωποι

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τους κάτωθι. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για κάθε αλλαγή, προσθήκη ή αφαίρεση, από αυτή τη σελίδα. Τα μέλη της επιτροπής αποτελούν, με αλφαβητική σειρά, οι:
● Ελένη Βασιλείου (Αστερόσκονη) Ζωγράφος, Ποιήτρια. Στην εργογραφία της: Αρετούσα, Το κορίτσι και ο Μονόκερος. Επίσης, έχει γράψει δύο ποιητικές συλλογές.
● Λιλή Γάτη Συγγραφέας. Στην εργογραφία της περιλαμβάνονται και οι τίτλοι: Σαν παραμύθι, Με λένε Δώδεκα, Εξ αίματος κ.ά. όπως και το συλλογικό Δέκα σκιάχτρα σε ένα βιβλίο
● Σταυρούλα Δεκούλου Συγγραφέας, Ποιήτρια, αρθρογράφος koukidaki.gr. Μέλος του Ομίλου Ξάστερον, του ΕΠΟΚ, του Συλλόγου Λίνου και Έλευσις και Υδράνη. Στην εργογραφία της και η βραβευμένη ποιητική συλλογή Στον αστερισμό του Ιβίσκου.
● Χρύσα Λουλοπούλου Αγγλική Φιλολογία, Λογοτεχνία: μυθιστορήματα, ποιητικές συλλογές και παραμύθια. Ενδεικτικά: Αντίο, μαμά!, Μια νύχτα με τη γιαγιά στον ουρανό, Κόκκινος πίδακας κ.ά.
● Γιώργος Μπουμπούσης Παιδοψυχολόγος, Εκπαιδευτικός, Συγγραφέας παιδικών βιβλίων από το 2011 όπως: Γράμμα στον μπαμπά και τη μαμά που μαλώνουν, Το αρκουδάκι που δεν αγαπούσε τα απογεύματα, Η αγάπη της μυρμηγκίνας και του τζίτζικα κ.ά. Μέλος της Greek Ibby και της Εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέων.
● Στέφανος Παπαδόπουλος Κοινωνική Οικονομία, Διπλωματία, Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και Νομική. Συγγραφέας των παιδικών βιβλίων Παχουλή βατραχίνα, Ο ταχυδρόμος δεν είναι για φάγωμα, Ντάργουιν ο μισός, Το νου σας, καρχαρίες, ερχόμαστε!, Μνημεία και τέρατα, Οι χρυσοί και οι χωρίς, Εδώ σε θέλω, κάβουρα!, Ας παίξουμε με τους ήρωες του Στέφανου και του μυθιστορήματος Κοσμικό βαλς
● Δήμητρα Παπαναστασοπούλου Συγγραφέας, Αρθρογράφος koukidaki. Στην εργογραφία της: Ανεξέλεγκτο πάθος, Από ξύλο και ασήμι, Όταν σωπαίνει το φως, Σίβυλλα κ.ά.
● Εύη Πετροπούλου-Λιανού Συγγραφέας παιδικών βιβλίων, Ποιήτρια, Αξιολόγηση παραμυθιών στις Βιβλιοεκδόσεις Αναζητήσεις. Στην εργογραφία της μεταξύ άλλων: Η νεραϊδο-αμαζόνα η Μυρτιά, Ο ήρωας και τα φτερωτά σανδάλια και το μαγικό μολύβι, Η Ζεραλντίν και το ξωτικό της λίμνης, Παραμυθοταξιδεύοντας… κ.ά.
● Κέλλυ Σταμουλάκη Θεατρική συγγραφέας παραμυθιών τα οποία ανεβάζει σε δική της σκηνοθεσία και καλλιτεχνική διεύθυνση με μεγάλη επιτυχία, μεταξύ των οποίων: Πρίγκιπας και φτωχός και Ακροβάτες της τύχης
● Σάρα Τερζή Marketing, Διαφήμιση, Δραματική Σχολή Πειραϊκού Συνδέσμου, Καθηγήτρια Γερμανικής γλώσσας με συμμετοχές σε θεατρικές ομάδες, τηλεοπτικές σειρές και διαφημίσεις. Ο μονόλογος Κορίτσι διαμάντι όπου πρωταγωνιστούσε απέσπασε το πρώτο βραβείο στο 1ο Φεστιβάλ Μονολόγου της AnasaArt. Επίσης έπαιξε στην παράσταση Το λαχείο
-Θερμές ευχαριστίες οφείλονται και στους παρακάτω εμπλεκόμενους για την αμέριστη βοήθειά τους:
● Το έργο που συνοδεύει τον 1ο Διαγωνισμό Παραμυθιού koukidaki.gr είναι φτιαγμένο κατά παραγγελία και για τις ανάγκες του εγχειρήματος από τη Βιβή Μαρκάτου. Η Βιβή Μαρκάτου είναι βραβευμένη παιδική εικονογράφος με διακρίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι επίσης γνωστή για τις εθελοντικές της δράσεις και τη διακριτική της παρουσία στον πολιτιστικό χώρο. Είναι διαδικτυακή ακτιβίστρια και βιβλιόφιλος. Μιλά αγγλικά και γερμανικά. Το 2019 παρουσίασε την πρώτη της ταινία κινουμένων σχεδίων μαζί με την Πηνελόπη Μπεκιάρη (ενορχήστρωση και συμπαραγωγή) η οποία έφτασε ως τους finalists των Pinewood studios του Λονδίνου. Επικοινωνία μαζί της στο: vmarkatos.yahoo.gr

Σκοπός

● Να γνωρίσουμε πένες.
● Να κερδίσει η λογοτεχνία.
● Να δημιουργηθεί μια έκδοση, ένα έντυπο ανθολόγιο, που θα περιέχει τα βραβευθέντα έργα και αρκετά από τα υπόλοιπα -εκείνα που θα έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία οπωσδήποτε- ή ακόμα και όλες τις συμμετοχές αναλόγως όγκου, λογοτεχνικού ενδιαφέροντος και άλλων παραγόντων. Για την υλοποίηση αυτής της έκδοσης -ή των εκδόσεων- θα επανέλθουμε όταν θα έχει λήξει ο διαγωνισμός και θα έχουν προσδιοριστεί πια τα έργα.

 

Σχετικά άρθρα

Κυνηγήστε μας

6,398ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,713ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
713ΑκόλουθοιΑκολουθήστε


Τελευταία άρθρα

- Advertisement -