30.2 C
Athens
Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024

Κάλεσμα για το πρόγραμμα «Πάροδος» του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου

Από τη δεκαετία του ’70, οι σκηνικές αναζητήσεις γύρω από το Αρχαίο Δράμα εστιάζουν κυρίως στη σκηνοθεσία και στην τέχνη του ηθοποιού. Η σημερινή εποχή, ζητάει μια ανανεωτική ματιά στα αρχαία κείμενα, νέους όρους στο ζήτημα της δραματουργίας και πειραματισμό με νέες φόρμες.
Για τον λόγο αυτό το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου διοργανώνει για πρώτη φορά διακαλλιτεχνικό ερευνητικό πρόγραμμα (residency) στη Μικρή Επίδαυρο, επιθυμώντας να δώσει τη δυνατότητα σε καλλιτέχνες από ένα ευρύ φάσμα τεχνών να προχωρήσουν υπό ιδανικές συνθήκες την έρευνά τους πάνω στη δραματουργία του αρχαίου δράματος in situ.
Η ερευνητική διαδικασία θα έχει πρακτικό χαρακτήρα και θα αναπτυχθεί σε δύο στάδια:
-Το πρώτο στάδιο («Έρευνα») θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στον χώρο Β΄ της Πειραιώς 260 (Μάιος 2021).
-Το δεύτερο στάδιο («Εφαρμογή») στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου (Ιούνιος 2021).
Το πρόγραμμα δεν απευθύνεται σε μεμονωμένους καλλιτέχνες, αλλά σε μια ομάδα πλήρους σύνθεσης − αποτελούμενη από Σκηνοθέτη, Δραματουργό, Χορογράφο, Συνθέτη, Ερμηνευτές − η οποία μπορεί να προϋπάρχει ή και να συσταθεί γι’ αυτό τον σκοπό και δεν θα υπερβαίνει τα δώδεκα (12) άτομα. Η ομάδα θα επιλεγεί μέσα από διαδικασία ανοιχτής πρόσκλησης, για να εξελίξει τη δραματουργική οπτική της με την υποστήριξη μιας δυναμικής ομάδας συντονιστών/μεντόρων.
***
Ομάδα συντονιστών/μεντόρων
-Δραματουργία: Stefanie Carp Δραματουργός. Καλλιτεχνική Συνεργάτιδα Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.
-Μουσική σύνθεση: Θανάσης Δεληγιάννης. Συνθέτης, Σκηνοθέτης, Περφόρμερ.
-Φωνή, Ρυθμός, Πολυφωνία: τεχνική και αυτοσχεδιασμός: Γεωργία Τέντα. Mουσικός, Περφόρμερ.
-Χορός / Κίνηση: Αμάλια Μπένετ. Χορεύτρια, Χορογράφος.
-Επιστημονική συνεργάτιδα: Ελένη Βαροπούλου, Θεατρολόγος, Κριτικός.
***
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν

Διάρθρωση του προγράμματος
Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, θα παραχωρήσει δωρεάν, για διάστημα δέκα ημερών, τον Χώρο Β στην Πειραιώς 260 και στη συνέχεια, για διάστημα τριών εβδομάδων, το Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου.
***
Πειραιώς 260- Χώρος Β
«Έρευνα»
10- 31 Μαΐου 2021
*
Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

«Εφαρμογή»
1 –20 Ιουνίου 2021

19 Ιουνίου 2021: Ανοιχτή πρόβα / workinprogress. Συζήτηση μεταξύ των συντελεστών της καλλιτεχνικής ομάδας, των συντονιστών του προγράμματος και της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου.
Διευκρινίζεται ότι η παρακολούθηση των δύο σταδίων είναι υποχρεωτική, ενώ για την παρακολούθηση τους προγράμματος απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
***
Επιπλέον παροχές

Κατά τη διάρκεια του ερευνητικού προγράμματος, το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου παρέχει:
•Δωρεάν συμμετοχή των μελών της καλλιτεχνικής ομάδας στο σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος
•Δωρεάν διαμονή των μελών της καλλιτεχνικής ομάδας σε καταλύματα της Παλαιάς Επιδαύρου κατά τη διάρκεια του σταδίου της «Εφαρμογής» (1 – 20 Ιουνίου)
•Ημερήσια αποζημίωση των μελών της καλλιτεχνικής ομάδας κατά τη διάρκεια του σταδίου της «Εφαρμογής»
•Βασικό ηχητικό και φωτιστικό εξοπλισμό για τις ανάγκες των δοκιμών στον χώρο Β της Πειραιώς 260 και του Μικρού Θεάτρου της Αρχαίας Επιδαύρου
•Πρόσβαση στο βεστιάριο και το φροντιστήριο του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου για την κάλυψη βασικών ενδυματολογικών και σκηνογραφικών αναγκών
•Επιδότηση έως και 500 ευρώ για την κάλυψη επιπλέον τεχνικών αναγκώντης τελικής παρουσίασης με απαραίτητη την υποβολή των αντίστοιχων παραστατικών
***
Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων

Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου προσκαλεί καλλιτεχνικές ομάδες να υποβάλουν τις προτάσεις τους, από τις 12 Απριλίου έως και τις 30 Απριλίου 2021.
Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω email.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκυρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων αποτελεί η συμπερίληψη, εντός της καλλιτεχνικής ομάδας, συνεργατών / επαγγελματιών των ειδικοτήτων της σκηνοθεσίας, της δραματουργίας, της χορογραφίας, της μουσικής σύνθεσης, της ερμηνείας (ηθοποιοί / χορευτές / μουσικοί κ.ά.). Ο ανώτατος αριθμός συντελεστών της καλλιτεχνικής ομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 12 άτομα.
Η Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, σε συνεργασία με την ομάδα συντονιστών του ερευνητικού προγράμματος, θα επιλέξει μία καλλιτεχνική ομάδα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συντελεστές της καλλιτεχνικής ομάδας θα καθοδηγηθούν στη μελέτη και την πρακτική εφαρμογή της δικής τους δραματουργικής προσέγγισης ενός έργου της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, του Αισχύλου, του Σοφοκλή ή του Ευριπίδη, που θα έχουν επιλέξει.
Ειδικό βάρος θα δοθεί στην ερευνητική διαδικασία, η οποία προβλέπεται να οδηγήσει σε μια παρουσίαση σε μορφή ανοιχτής πρόβας / work in progress, και όχι ολοκληρωμένης παράστασης, ενώ το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με συζήτηση μεταξύ των συντελεστών της καλλιτεχνικής ομάδας, των συντονιστών του προγράμματος και της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.
Η υποβολή αίτησης συμμετοχής από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο προϋποθέτει την αυτοπρόσωπη παρουσία και συμμετοχή του στην προβλεπόμενη δράση. Απαγορεύεται ρητά η προς τρίτους εκχώρηση της εν λόγω ιδιότητας έναντι του Φεστιβάλ.
Σημειώνεται ότι δεν είναι υποχρεωτική η σύσταση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας ή εταιρικής μορφής για την υποβολή ενιαίας πρότασης από μία καλλιτεχνική ομάδα πλήρους σύνθεσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω, ούτε απαιτούνται άλλες νομικού χαρακτήρα διατυπώσεις.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα τύχουν αξιολόγησης από την προσκαλούσα Αρχή, η οποία δεν δεσμεύεται αναφορικά με την ειδική αιτιολόγηση των συμμετοχών που δεν θα γίνουν αποδεκτές.
Όλοι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης είναι ουσιώδεις, δεσμευτικοί και απαρέγκλιτοι. Η υποβολή της αίτησης από μόνη της σημαίνει την αδιαμφισβήτητη αποδοχή των όρων της παρούσας.
***
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αίτηση
Αρχαίο/α κείμενο/α ως αφετηρία έρευνας
Άλλα συμπληρωματικά κείμενα
Υποστηρικτικό ερευνητικό υλικό πρότασης (προαιρετικό πεδίο)
Σημείωμα δραματουργού για το έργο (έως 500 λέξεις)
Σημείωμα σκηνοθέτη για το έργο (έως 500 λέξεις)
Δείγμα γραφής, υπό τη μορφή προσχεδίου, πάνω σε μία σκηνή του κειμένου (έως 3 σελίδες)
Αναλυτικό βιογραφικό σκηνοθέτη
Αναλυτικό βιογραφικό δραματουργού
Σύντομο βιογραφικό συνθέτη(έως 500 λέξεις)
Σύντομο βιογραφικό χορογράφου (έως 500 λέξεις)
Σύντομα βιογραφικά ερμηνευτών (ηθοποιοί / χορευτές / μουσικοί κ.ά.) (έως 500 λέξεις)
Portfolio ομάδας ή συντελεστών ομάδας (έως 3 έργα)
Στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνης/ου πρότασης (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email)
***
Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου
ΠΑΡΟΔΟΣ
Residency στη Μικρή Επίδαυρο
Διακαλλιτεχνικό ερευνητικό πρόγραμμα για το Αρχαίο Δράμα,
με στόχο την ανανεωτική προσέγγιση στη δραματουργία,
τις σκηνικές φόρμες και τις διαδικασίες καλλιτεχνικής παραγωγής
***
Τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να κατατεθούν σε ένα ενιαίο pdf αρχείο στο
[email protected]
Μέχρι και τις 30 Απριλίου 2021

Σχετικά άρθρα

Κυνηγήστε μας

6,398ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,713ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
713ΑκόλουθοιΑκολουθήστε


Τελευταία άρθρα

- Advertisement -