Cat Is Art

Το σκεπτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τις Επιχορηγήσεις των θιάσων για το 2019 – 2020

Αποστολή σε φίλο Εκτύπωση

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία αποτελείται από τους: Ειρήνη Μουντράκη ως Πρόεδρο (θεατρολόγο, υπεύθυνη Δραματολογίου, Βιβλιοθήκης, Αρχείου και Διεθνών Σχέσεων Εθνικού Θεάτρου και δημιουργό Greek Play Project), Γρηγόρη Ιωαννίδη ως Αντιπρόεδρο (κριτικό θεάτρου, επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών) και τα μέλη Αντώνη Βολανάκη (εικαστικό), Αντιγόνη Καράλη (δημοσιογράφο), Γιώργο Μητρόπουλο (δημοσιογράφο), Σάββα Πατσαλίδη (καθηγητή θεατρολογίας του ΑΠΘ, κριτικό θεάτρου) και Τάκη Τζαμαργιά (σκηνοθέτη, ΕΕΠ Πανεπιστημίου Αθηνών), ως αρμόδια για τις επιχορηγήσεις των επαγγελματικών θεατρικών σχημάτων του Ελεύθερου Θεάτρου καταθέτει σήμερα, την 1η Αυγούστου 2019, την πρότασή της σύμφωνα με την από 29/3/2019 δημοσιευθείσα προκήρυξη του ΥΠΠΟΑ για το έτος 2019-2020.

Τα αποτελέσματα προέκυψαν μέσα από πολλές συζητήσεις, με τη σύνθεση των επιμέρους αντιθέσεων και των προβληματισμών τους, και με θετική διάθεση. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή εργάζεται αμισθί και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη θεατρική κοινότητα.

Κατατέθηκαν συνολικά 131 εμπρόθεσμες προτάσεις. Το ποσό που είχε στη διάθεσή της ήταν 1.000.000 ευρώ, ποσό μειωμένο από πέρσι κατά 315.000.

Η Επιτροπή μελέτησε με μεγάλη προσοχή τις προτάσεις και προέκρινε 64 από αυτές. Σημειώνεται ότι τα προτεινόμενα ποσά δεν στοχεύουν να καλύψουν το συνολικό κόστος της κάθε παραγωγής, αλλά λειτουργούν ως μερική στήριξη των παραγωγών, με προτεραιότητα στην όσο το δυνατόν ικανοποιητικότερη διασφάλιση των καλλιτεχνών.
Βασική προτεραιότητα στη δεδομένη χρονική στιγμή υπήρξε η υποστήριξη των θεατρικών «ομάδων» και κυρίως όσων δεν διαθέτουν δική τους στέγη.

Χωρίς να παραγνωρίζει την πολυετή προσφορά σχημάτων και ατόμων, η Επιτροπή θεώρησε πως θα ήταν ευεργετικότερο για το σύνολο, η μείωση του χρηματικού ποσού σε σχήματα που έχουν κατ’ επανάληψη υποστηριχθεί από τον θεσμό -και πλέον έχουν αποδεδειγμένα και εμπορική ανταπόκριση στο κοινό-, προκειμένου να ενισχυθούν νέες φωνές που στερούνται βασικών πόρων για να αναδείξουν τις προτάσεις τους.

Για τη λήψη τελικών αποφάσεων συνέβαλαν πολύ θετικά, όπως άλλωστε και τις προηγούμενες χρονιές, τα εξής:
– Η ολοκληρωμένη και σαφής παρουσίαση του καλλιτεχνικού σκεπτικού των προτάσεων, συμπεριλαμβανομένου και του προϋπολογισμού τους.
– Το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα των προηγούμενων παραγωγών των σχημάτων.
– Η σύμπραξη και συνεργασία των σχημάτων.
– Η στήριξη της ελληνικής δραματουργίας.
– Ο αριθμός των θέσεων εργασίας και οι εργασιακές συνθήκες και σχέσεις, όπως διαφαίνονταν στην κατατεθειμένη πρόταση.
– Η κινητικότητα των σχημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
– Η πρωτοποριακή, η ερευνητική δουλειά και η ανάπτυξη των εκφραστικών μέσων, όπως και η ποικιλία του καλλιτεχνικού τοπίου της χώρας.
– Η κοινωνική δράση σε ευαίσθητα κοινωνικά σύνολα όπως αποδεικνύεται είτε από την κύρια πρόταση είτε από τις προβλεπόμενες παράλληλες δράσεις.
– Η δραστηριοποίηση και η ενεργός παρουσία των σχημάτων στο πρόσφατο παρελθόν.

Από τη διαδικασία αποκλείστηκαν οι αιτήσεις που δεν παρουσίαζαν ένα πλήρες σκεπτικό καθώς και όσα σχήματα δεν τηρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις όπως αυτές σαφώς διατυπώθηκαν στην προκήρυξη (για παράδειγμα δύο παραγωγές τα τελευταία τρία χρόνια) ή είχαν επιχορηγηθεί και δεν υπήρξαν συνεπή στις δεσμεύσεις τους. Για τη διασταύρωση των δεδομένων έγινε ενδελεχής μελέτη των απολογιστικών στοιχείων, όπως αυτά στάλθηκαν από τους θιάσους, σε αντιπαραβολή με την αρχική τους πρόταση.

Επίσης, δεν χρηματοδοτήθηκαν σχήματα τα οποία δεν διαθέτουν έναν σαφή πυρήνα καλλιτεχνών ή σχήματα που λειτουργούν ως εταιρείες παραγωγής – αν και σαφώς η Επιτροπή αναγνωρίζει την προσφορά τους στο ελληνικό θέατρο.

Ωστόσο, με ανησυχία η Επιτροπή διαπίστωσε πως, παρά το γεγονός ότι βασικά κριτήρια της προκήρυξης υπήρξαν η έμφαση στην έρευνα με νέες σκηνικές και δραματουργικές αναζητήσεις, από τις προτεινόμενες παραγωγές έλειπε, σε μεγάλο αριθμό, η τόλμη και η πρωτοτυπία.

Ταυτόχρονα υπήρξαν και φέτος περιπτώσεις αιτήσεων στις οποίες διαπιστώθηκε αδυναμία τόσο κατά τη σύνταξη όσο και κατά την κατάθεση ενός πλήρους και σαφούς καλλιτεχνικού σκεπτικού το οποίο να μην επικεντρώνεται στην περιληπτική περιγραφή του προτεινόμενου έργου, αλλά στην εναργέστερη αποτύπωση του οράματος για τη σκηνική του ανάπτυξη. Το ίδιο ασαφής ήταν σε πολλές αιτήσεις ο σχεδιασμός της καλλιτεχνικής παραγωγής. Έτσι, δεν ήταν πάντα εύκολο για τη Γνωμοδοτική Επιτροπή να διακρίνει τους καλλιτεχνικούς στόχους ή/και την επαγγελματική οργάνωση που απαιτεί μια προτεινόμενη για επιχορήγηση παραγωγή.

Η Επιτροπή οφείλει να διαπιστώσει για ακόμη μία φορά τον μεγάλο κατακερματισμό των καλλιτεχνικών δυνάμεων στο ελληνικό θέατρο –επαναλαμβάνει την άποψή της πως ένας τέτοιος κατακερματισμός βλάπτει το θέατρό μας μακροπρόθεσμα και πως χρειάζεται να αντιμετωπιστεί ριζικά.

Η Επιτροπή κρίνει πως η απουσία σταθερών σχημάτων με πειραματικό και ερευνητικό προσανατολισμό αποτελεί μείζον ζητούμενο στο θεατρικό γίγνεσθαι, διότι σχετίζεται με τη γενικότερη ανανεωτική πορεία και φυσιογνωμία του θεατρικού χώρου. Ασφαλώς είναι πολύ σημαντική η προσφορά ατόμων, όμως ακόμη πιο σημαντική μπορεί να αποδειχθεί η συλλογική προσπάθεια. Υπ’ αυτήν την έννοια, η Επιτροπή εκτιμά πως το ελληνικό θέατρο πρέπει να δημιουργήσει τον απαραίτητο χώρο ώστε να ανθήσουν νέοι καλλιτεχνικοί πυρήνες.

Τέλος, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό οι παραστάσεις των επιχορηγούμενων σχημάτων να μη «συσσωρεύονται» τον μήνα Μάιο, διότι κάτι τέτοιο εμποδίζει τα σχήματα να παρουσιάσουν έναν αξιοσημείωτο αριθμό παραστάσεων.

Τα τρία αυτά χρόνια της θητείας μας ως Επιτροπή Επιχορηγήσεων Επαγγελματικών Θεατρικών Σχημάτων πορευτήκαμε με βάση την πεποίθησή μας ότι η ενίσχυση μέσω των επιχορηγήσεων ενός ικανού αριθμού θιάσων, προσφέρει τη δυνατότητα σε περισσότερους καλλιτέχνες να στηριχθούν, να δημιουργήσουν, να δοκιμαστούν, αλλά και να ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους, να αναθεωρήσουν τις προτεραιότητες και να προωθήσουν τους καλλιτεχνικούς τους στόχους. Με αυτόν τον τρόπο η Επιτροπή συνέβαλλε έως τώρα, μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, στη δίκαιη κατανομή, στην ενίσχυση του θεατρικού τοπίου και στη σταθερότητα της θεατρικής δημιουργίας, θεωρώντας ότι βοήθησε, στο μέτρο του δυνατού, τα σχήματα να στηριχθούν στις δυνάμεις τους, να προσηλωθούν και να εμβαθύνουν στο καλλιτεχνικό τους έργο. Ωστόσο, εκτιμούμε πως από εδώ και στο εξής οφείλουμε να προχωρήσουμε σε ένα νέο σχήμα και στη χάραξη μιας διαφορετικής πολιτιστικής πολιτικής για το ελληνικό θέατρο, η οποία δεν θα εστιάζει μόνο σε παραστάσεις και δημιουργούς, αλλά και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνικής σκηνής όπως αυτές, πλέον, διαμορφώνονται.

***

Τα μέλη της Επιτροπής απευθύνουν τις ευχαριστίες τους προς την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη καθώς και την τέως Υπουργό Μυρσίνη Ζορμπά για την εμπιστοσύνη που τους έδειξαν. Ευχαριστούν επίσης θερμά τους αρμόδιους υπαλλήλους του Τμήματος Θεάτρου και Χορού, την κυρία Μαργαρίτα Αλεξομανωλάκη – Προϊσταμένη της ΔΠΚΤ, την κυρία Άννα Καλαφατάκη – Προϊσταμένη Τμήματος Θεάτρου και Χορού, καθώς και την κυρία Ευαγγελία Πανταζή για την αμέριστη βοήθειά τους στο έργο της Επιτροπής.

***

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΟΙΟΙ ΘΙΑΣΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ

Εκτύπωση
Παναγιώτης ΜήλαςΤο σκεπτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τις Επιχορηγήσεις των θιάσων για το 2019 – 2020

Related Posts