Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021. Σύντομο δελτίο ειδήσεων…

Οι ειδήσεις σε τίτλους…

 

Εδώ ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο…

 

…Σας ευχαριστούμε που διαλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας.