Cat Is Art

Νέοι και Ανήσυχοι: Aντρέι Νούτσου και Αντώνης Στοαντζίκης

Αποστολή σε φίλο Εκτύπωση

 

Δύο ανεξάρτητοι χώροι, η ‘Υλη[matter]HYLE στην Ομόνοια και το Space 52 στον Κεραμεικό, ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη συν-παρουσίαση δύο εξαιρετικών νέων ζωγράφων, του Αντρέι Νούτσου από τη Ρουμανία και του Αντώνη Στοαντζίκη από την Ελλάδα. Η διπλή αυτή έκθεση που εκτείνεται και στους δύο χώρους, περιλαμβάνει ζωγραφικά έργα και σχέδια, που ερμηνεύουν τις ανθρώπινες εμπειρίες, από την αφήγηση στη γνώση και από την εμπειρία στην πνευματικότητα.

 

 

Αντρέι Νούτσου

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία μιας αντιπαράθεσης ανάμεσα στην ουσία της πνευματικότητας και τον σύγχρονο κόσμο. Η έλλειψη ενδιαφέροντος της σημερινής κοινωνίας, φέρνει την πνευματικότητα σε κόντρα με την καθημερινότητα, με αποτέλεσμα την απόρριψη και την ισχυρή ασυμβατότητα. Στόχος του έργου Μετάνοια είναι να αντιμετωπίσει ένα θέμα το οποίο έχει ήδη συζητηθεί διεξοδικά σε πολλά καλλιτεχνικά ρεύματα, αλλά η παρουσία του παραμελείται από τις σύγχρονες εικαστικές τέχνες. Αναφερόμαστε στο τι είναι πνευματικό και τη θέση του στη σημερινή κοινωνία. Το έργο αναλύει το θέμα εξετάζοντας τη σύνθετη σχέση μεταξύ σώματος και ψυχής. Προκειμένου να αποκτήσουμε γνώση για την ιερή διάσταση, πρέπει πρώτα να αλλάξουμε την αντίληψή μας για αυτή τη διάσταση, μια αλλαγή που μπορεί να περιγραφεί με την έννοια της «μετάνοιας». Έτσι, η διαδικασία της «μετάνοιας», που σημαίνει τη διαδικασία μετάβασης από μία υπαρξιακή διάσταση σε μία άλλη, μπορεί να συμβεί ξεκινώντας με μία αισθητική εμπειρία οπτικής ανάγνωσης. Τα έργα φανερώνουν τη σύγκρουση αυτής της μετάβασης ή ακόμα και την έκσταση, που γίνεται δυνατή στο ενδιάμεσο των δύο διαστάσεων. Η έμφαση δεν δίνεται στον τονισμό και στη ζωτικότητα του γύρω κόσμου αλλά στο εσωτερικό φως, εγγενές στην πραγματικότητα αλλά αντιληπτό μόνο σε ένα πνευματικό επίπεδο.

 

 

Αντώνης Στοαντζίκης

Η δουλειά του Αντώνη Στοαντζίκη, εστιάζει στην έννοια της αφήγησης (storytelling) και πιο συγκεκριμένα, στους τρόπους που οι ανθρώπινες εμπειρίες επεξεργάζονται μέσω της αφηγηματικής σκέψης ώστε να παράγουν λειτουργική γνώση. Χρησιμοποιεί την αφήγηση ως όργανο ερμηνείας, γνώσης και επικοινωνίας που ο άνθρωπος χρησιμοποιεί στη ζωή του και μέσω αυτής αντιλαμβάνεται, κατανοεί και νοηματοδοτεί τις εμπειρίες του, ενώ ταυτόχρονα σχηματίζει παραστάσεις για τον κόσμο που καθορίζουν τις ενέργειες του. Η αφηγηματική σκέψη μας βοηθάει στην επινόηση μιας συνεκτικής γραμμής, η οποία συνδέει τα τυχαία γεγονότα της ζωής μας και δίνει νόημα στην προσωπική μας, ατελείωτη σειρά από συμπτώσεις. Επιπλέον, η δουλειά του ασχολείται και με τους τρόπους που αφηγούμαστε. Πώς αυτοί συνδιαμορφώνονται και καθορίζονται από τις ιστορίες που ακούμε και διαβάζουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Θεωρεί, ότι σε μεγάλο βαθμό είμαστε ένα “κολλάζ” αφηγήσεων που τα κομμάτια του λαμβάνουμε από τις ιστορίες άλλων ανθρώπων. Μέσα από τη δουλειά του προσπαθεί να ερευνήσει, είτε εικαστικά είτε με τον γραπτό λόγο, το πώς μας διαμορφώνει ο συνδυασμός αφηγήσεων που λαμβάνουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Γι’ αυτό και για τη διαδικασία παραγωγής των έργων του δανείζεται ιστορίες άλλων ανθρώπων, τις οποίες αποδομεί σε επιμέρους στοιχεία και τα οποία στη συνέχεια ανασυνθέτει σε μία προσπάθεια να δημιουργήσει νέες αφηγήσεις με προσωπικά σημεία αναφοράς.

 

 

Νέοι και Ανήσυχοι: Aντρέι Νούτσου και Αντώνης Στοαντζίκης

15 – 26 Μαΐου 2019

Εγκαίνια: Τετάρτη, 15 Μαΐου στην Ύλη[matter]HYLE, 1 – 6 μ.μ., στο Space52, 8 μ.μ. – μέχρι αργά

Ανοιχτά Παρασκευή και Σάββατο, 1 – 6 μ.μ. και κατόπιν ραντεβού.

‘ΥΛΗ[matter]HYLE

Πειραιώς 1, 2ος όροφος, #7

Ομόνοια, Αθήνα

http://www.hyle.gr

news@hyle.mobi

+30 2114106439

+306947889016

Space52
Καστοριάς 52

Αθήνα

http://www.space52.gr

info@space52.gr

+306977041634

***

The two independent spaces, ‘Υλη[matter]HYLE at Omonia and Space 52 at Keramikos, combine their forces, with their co-presentation of two brilliant young painters, Andrei Nutu from Romania and Adonis Stoantzikis from Greece. This double exhibition expands in both spaces and includes paintings and drawings, that interprets the human experience from the narration to knowledge and from experience to spirituality.

Andrei Nutu

The project aims to create a juxtaposition between spirituality and the contemporary world. Being of relatively low interest in our current society, spirituality finds itself often at odds with day to day activities, the two culminating in self-rejection and strong incompatibility. The aim of the Metanoia project is to address a subject which has already been discussed thoroughly in most artistic currents, but whose presence is neglected in modern-day visual arts. We refer to spirituality and its place in our current society. The project analyzes the subject by looking at the complex connection between body and soul. In order to gain knowledge about the sacred dimension, one must first change the perception of the profane dimension, a change which is adequately described by the concept of “metanoia”. Thus, the process of “metanoia”, meaning the process of transition from one frequency of existence to another, might occur by starting from the aesthetic experience of the visual reading that it represents. The works reflect the conflicting of transition or even ecstasy, made possible on the border between the two dimensions. The emphasis does not fall on the color and the vitality of the surrounding world but on the interior light, intrinsic to reality but perceivable only at the spiritual level.

Adonis Stoantzikis

Adonis Stoantzikis investigates the concept of storytelling and, more specifically, the ways in which human experiences elaborate through narrative thinking in order to produce functional knowledge. He uses narration as a mean of interpretation, knowledge, and communication that man uses during his lifetime and through it he perceives, understands and impersonates his experiences, while at the same time he shapes his representations of the world that determine his actions. Narrative thinking helps us to develop a coherent line that connects the random events of our lives and gives meaning to our personal, endless series of coincidences. In addition, his work deals with ways of narrating. How these are matched and determined by the stories we hear and read during our lives. He thinks that we are a “collage” of narratives that we collect from other people’s stories. Through his work, he tries to investigate, either in visual or written form, how the combination of narratives we receive during our lives is shaped. That’s why, for the needs of his production process, he is borrowing other people’s stories, which he degrades on individual elements and which he then rebuild in an attempt to create new narratives with more personal reference points.

Young and Restless: Andrei Nutu and Adonis Stoantzikis

Opening: Wednesday, May 15

at Ύλη[matter]HYLE, 1 – 6 pm and at Space52, 8 pm – until late

Open Friday & Sunday 1 – 6 PM and by appointment.

‘ΥΛΗ[matter]HYLE

Pireos st. 1, 2nd fl. #7

Omonia, Athens

http://www.hyle.gr

news@hyle.mobi

+30 2114106439

+306947889016

Space52

Kastorias 52

Athens

http://www.space52.gr

info@space52.gr

+306977041634

Εκτύπωση
Ειρήνη ΑϊβαλιώτουΝέοι και Ανήσυχοι: Aντρέι Νούτσου και Αντώνης Στοαντζίκης

Related Posts