«Πρόσβαση Παντού» και από όλους με ένα ειδικό πρόγραμμα έργων

41

«Θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα είναι η αναγκαιότητα της προσβασιμότητας σε Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και χώρους Πολιτισμού.
Για να επιτευχθεί αυτό σχεδιάστηκε ένα ειδικό πρόγραμμα έργων που στοχεύουν στην ενθάρρυνση και διευκόλυνση της συμμετοχής των ΑμΕΑ στην πολιτιστική διαδικασία.
Ο Πολιτισμός σε όλες του τις εκφάνσεις, υλικές και άυλες, διαθέτει μια πολύπλευρη και υψηλή πνευματική, παιδευτική, αισθητική, συμβολική και ψυχολογική αξία. Συμβάλλει στην άρση στερεοτύπων και προκαταλήψεων, στην ανεκτικότητα και στο σεβασμό της ιδιαιτερότητας και της πολυμορφίας, καθώς και στον απροκατάληπτο δημοκρατικό διάλογο. Η διασφάλιση της ελεύθερης και απρόσκοπτης πρόσβασης στον Πολιτισμό για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, είναι συνεπώς ζήτημα κοινωνικής ισότητας και δικαιοσύνης, και κατ’ επέκταση, αποτελεί ζήτημα δημοκρατίας
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, μία από τις πρώτες μέριμνες της Κυβέρνησης, υπήρξε η οριζόντια σχεδίαση και υλοποίηση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που θα διασφαλίζει θεσμικά και πρακτικά, ότι τα άτομα με αναπηρία θα απολαμβάνουν απρόσκοπτα και με αυτονομία την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας, θα μπορούν να κάνουν ό,τι κάνουν και τα άτομα χωρίς αναπηρία, δηλαδή τα πάντα».
*
Τα παραπάνω ανέφερε μεταξύ άλλων η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, σε παρέμβασή της στην ημερίδα «Πρόσβαση Παντού», στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ήταν η πρώτη Επιστημονική Ημερίδα για την Προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρία σε Δημόσιους Χώρους και Χώρους Δημόσιας Χρήσης.