Ἀνάργυροι, Ἰατροὶ θαυματουργοὶ τὸν κόσμον ἰώμενοι ἐν τοῖς θαύμασιν

Ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων στα Θολάρια της Αμοργού.

Τα αδέλφια Κοσμάς και Δαμιανός, έζησαν την εποχή που αυτοκράτορας των Ρωμαίων ήταν ο Μάρκος Αυρήλιος Καρίνος Αύγουστος [257-285 μ.Χ.].
Ήταν γιατροί στο επάγγελμα και παρείχαν ιάσεις σε όλους όσους είχαν ανάγκη, και για αντάλλαγμα δεν έπαιρναν χρήματα, αλλά το μόνο πού ζητούσαν από τους ασθενείς ήταν να πιστέψουν στον Χριστό.
Όπως γίνεται πάντα ανά τους αιώνες, κάποιοι καλοθελητές διέβαλαν τα δυο αδέλφια στον Καρίνο [αυτοκράτορα από το 282 έως το 285 μ.Χ.] και του είπαν ότι τις θεραπείες και τα θαύματα που επιτελούσαν τα έκαναν με μαγικές τέχνες. Τότε ο Κοσμάς και ο Δαμιανός προσήλθαν μόνοι τους ενώπιον του αυτοκράτορα. Εκείνος προσπάθησε να τους μεταπείσει να αρνηθούν τον Χριστό. Εκείνοι όμως όχι μόνο δεν αρνήθηκαν την πίστη τους, αλλά κατάφεραν να μεταπείσουν και να αλλάξουν και τον ίδιο τον αυτοκράτορα, αφού και ο ίδιος δέχτηκε τις θεραπευτικές τους ιάσεις. Συγκεκριμένα, όταν ο Καρίνος τους ανέκρινε παρουσιάστηκε ένα κινητικό πρόβλημα στο πρόσωπό του. Αμέσως τότε τα δυο αδέλφια τον θεράπευσαν με την προσευχή τους στον Χριστό. Εξαιτίας αυτού του θαύματος, πίστεψαν στον Χριστό όσοι βρίσκονταν εκείνη την στιγμή μπροστά σ’ αυτό πού συνέβη και ο ίδιος ο Αυτοκράτορας τους έστειλε πίσω στους συγγενείς τους με μεγάλες τιμές.
Αργότερα όμως, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Κοσμάς και ο Δαμιανός – όπως συμβαίνει ακόμα και σήμερα – φθονήθηκαν από πολλούς γιατί είχαν αποκτήσει μεγάλη δόξα και φήμη. Οι αντίζηλοί τους βρήκαν τον τρόπο να τους ανεβάσουν σε κάποιο όρος για να μαζέψουν δήθεν βότανα. Εκεί τους επιτέθηκαν με πέτρες και τους θανάτωσαν, του 284 μ.Χ.

Η εικόνα των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στα Θολάρια της Αμοργού.

***

-Μέρος της Κάρας του Αγίου Κοσμά βρίσκεται στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος Αγίου Όρους.
-Απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κοσμά βρίσκονται στον ρωμαιοκαθολικό Ναό Αγ. Αναργύρων Ρώμης.
-Τεμάχια της Κάρας του Αγίου Δαμιανού βρίσκονται στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος Αγίου Όρους.
-Απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Δαμιανού βρίσκονται στον ρωμαιοκαθολικό Ναό Αγ. Αναργύρων Ρώμης.

***

-Οι Άγιοι Ανάργυροι εορτάζονται στην αρχή του καλοκαιριού, την 1η Ιουλίου και στην αρχή του χειμώνα, την 1η Νοεμβρίου.

***

Απολυτίκιο
Ἦχος πλ δ’.
Ἅγιοι Ἀνάργυροι καὶ θαυματουργοί, ἐπισκέψασθε τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε ἡμῖν.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείου Πνεύματος, τὴ χειρουργία, θεραπεύετε, παντοίας νόσους, σὺν Κοσμᾶ Δαμιανὲ οἱ Ἀνάργυροι, ὁ γὰρ Σωτὴρ ἰατροὺς ὑμᾶς ἔδειξεν, εἰς περιποίησιν πάντων καὶ ἴασιν ὅθεν ρύσασθε, παθῶν δυσαλθῶν καὶ θλίψεων, τοὺς ποθῶ τῷ ναῷ ὑμῶν προστρέχοντας.

Κοντάκιον
Ἦχος β’.
Οἱ τὴν χάριν λαβόντες τῶν ἰαμάτων, ἐφαπλοῦτε τὴν ῥῶσιν τοῖς ἐν ἀνάγκαις, Ἰατροὶ θαυματουργοὶ ἔνδοξοι, ἀλλὰ τῇ ὑμῶν ἐπισκέψει, καὶ τῶν πολεμίων τὰ θράση κατευνάσατε, τὸν κόσμον ἰώμενοι ἐν τοῖς θαύμασιν.

Ἕτερον Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Ἐκ τῆς Ἀσίας ὥσπερ δύο ἀστέρες, ἐξανατείλαντες Ἀνάργυροι θεῖοι, τῇ οἰκουμένῃ λάμπετε θαυμάτων ταῖς αὐγαῖς, νόσους μὲν ἰώμενοι, καὶ δεινὰς καχεξίας, χάριν δὲ παρέχοντες, τοῖς πιστοῖς εὐρωστίας, Δαμιανὲ θεόφρον καὶ Κοσμᾶ, χειμαζομένων, λιμένες πανεύδιοι.