Τι προβλέπει το νέο έντυπο για τους εθελοντές αιμοδότες

103

Το νέο έντυπο αιμοδοσίας, που υπεγράφη μετά από σχετική υπουργική απόφαση, αντικαθιστά το προηγούμενο του 1977 που απέκλειε όσους είχαν έστω και μια ομοφυλοφιλική σχέση.
Στην Ελλάδα, οι ομοφυλόφιλοι άνδρες και γενικότερα όσοι άνδρες είχαν συνευρεθεί σεξουαλικά έστω και μια φορά από το 1977 με άτομο του ιδίου φύλου, αποκλείονταν εφ’ όρου ζωής από την εθελοντική αιμοδοσία, τη στιγμή που αρκετές χώρες της Ευρώπης είχαν απομακρυνθεί από τη συγκεκριμένη στιγματιστική νομοθεσία εδώ και χρόνια.
Ειδικότερα, σύμφωνα με αναρτημένο οδηγό της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας για τα κριτήρια των αιμοδοτών, το Σεπτέμβριο του 1985, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) συνιστούσε την απαγόρευση της αιμοδοσίας σε όλους τους άνδρες που είχαν συνευρεθεί σεξουαλικά με κάποιον άντρα από το 1977.
Η σύσταση υπογράμμιζε ότι άνδρες που είχαν σεξουαλική σχέση με άνδρα έστω και μία φορά θα πρέπει να αποκλείονται οριστικά από την αιμοδοσία.
Ο όρος «άνδρες που είχαν σεξουαλική σχέση με άνδρα» χρησιμοποιήθηκε το 1992. Ο ορισμός περιλαμβάνει τους ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλους και εκδιδόμενους άνδρες που μπορεί να έχουν οποιονδήποτε σεξουαλικό προσανατολισμό, αλλά και τους άνδρες που υιοθετούν παρόμοιες σεξουαλικές συμπεριφορές σε οποιαδήποτε πλαίσια, όπως για παράδειγμα στις φυλακές.
Έτσι, αποφεύγονται χαρακτηρισμοί όπως ομοφυλόφιλος, αμφιφυλόφιλος και γενικότητα χαρακτηρισμοί σχετικά με την σεξουαλικότητα ή και την ταυτότητα φύλου.
Μέχρι και σήμερα, η ελληνική Πολιτεία απέκλειε μια κοινωνική ομάδα από την αιμοδοσία λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού της, εντείνοντας τον στιγματισμό.
Να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα χρειαζόμαστε 200.000 τακτικούς εθελοντές αιμοδότες ετησίως, που να προσφέρουν προγραμματισμένα αίμα 2-3 φορές το χρόνο, ωστόσο αυτό που λείπει είναι ένα οργανωμένο σύστημα προώθησης της εθελοντικής αιμοδοσίας.
Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, «έρευνες έχουν δείξει ότι ενώ το 75% του πληθυσμού μπορεί κάποια στιγμή της ζωής του να χρειαστεί μετάγγιση αίματος, μόνο ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 1,5% είναι αιμοδότες».