Fast-art

Η Πρωτοβουλία Εργαζομένων στις Τέχνες “Support Art Workers” για το Μητρώο Καλλιτεχνών

Αποστολή σε φίλο Εκτύπωση

 

Από την Πρωτοβουλία Εργαζομένων στις Τέχνες “Support Art Workers” εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με το Μητρώο Καλλιτεχνών. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει παρατηρήσεις και προτεινόμενες διορθώσεις από την ομάδα οργάνωσης και συντονισμού της Πρωτοβουλίας.

 

 

Μητρώο Καλλιτεχνών – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ και ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ–ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ– ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
#SupportArtWorkers

[Το παρόν κείμενο, μετά από ενδελεχή καταγραφή των σχολίων στο Facebook Group της Πρωτοβουλίας, εστάλη με τη μορφή e-mail στο Μητρώο (mitroon@culture.gr), τη Δευτέρα 18.05.2020]

Σχετικά με το Μητρώο Καλλιτεχνών – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ και ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Μετά τη σύντομη λειτουργία του Μητρώου Καλλιτεχνών και Δημιουργών, η Πρωτοβουλία Εργαζόμενων στις Τέχνες #SupportArtWorkers μέσα από τα σχόλια και τις επισημάνσεις των 20000 περίπου μελών της από διάφορες ειδικότητες, καταθέτει τις εξής ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Α) Ήδη από τη συνέντευξη Τύπου της κας Υπουργού στις 7/5/2020, το ΥΠΠΟ έχει ρητώς αναγνωρίσει ως δομικά προβλήματα του τομέα του Πολιτισμού την πολυπλοκότητα στις εργασιακές σχέσεις.
Β) Την ίδια στιγμή και η Πρωτοβουλία από τη μεριά της έχει επισημάνει, μέσα από τις επιστολές που σας έχουν κοινοποιηθεί, την πολλαπλότητα των ειδικοτήτων με τις οποίες απασχολούνται οι εργαζόμενοι στον Πολιτισμό μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος (σκηνοθέτης – ηθοποιός, χορογράφος – χορευτής – δάσκαλος χορού, εικαστικός – επιμελητής έκθεσης κ.ά.).
Γ) Επίσης, λόγω της οικονομικής συγκυρίας των τελευταίων δέκα τουλάχιστον ετών, πολλοί ενεργοί εργαζόμενοι στον χώρο των Τεχνών, ασκούν παράλληλη / άλλη πρωτεύουσα δραστηριότητα, η οποία δεν εμπίπτει στους καλλιτεχνικούς ΚΑΔ και έχουν ως δεύτερη δραστηριότητα την καλλιτεχνική.
Δ) Στην ίδια συνέντευξη Τύπου, το ΥΠΠΟ ανέδειξε το «αχαρτογράφητο» του τομέα και δήλωσε πως το Μητρώο, μέσω της αληθινής καταγραφής των απασχολούμενων, θα διορθώσει λάθη δεκαετιών και θα είναι ένα εργαλείο για άσκηση ορθής πολιτικής για τον Πολιτισμό.

Όμως, η πρώτη εβδομάδα ήδη ανέδειξε τα εξής ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:

• Απουσία δυνατότητας επιλογής πολλαπλών ειδικοτήτων από τον καταγραφόμενο.
• Παράλειψη ειδικοτήτων (π.χ. φωτιστές, δραματολόγοι).
• Αναφορά ειδικοτήτων που αφορούν ελάχιστους ή και κανέναν.
• Περιττός (και ίσως ποιοτικός) διαχωρισμός ειδικοτήτων (π.χ. άλλο μουσικός ορχήστρας, άλλο μουσικός νυχτερινών κέντρων και άλλο μουσικός του δρόμου).
• Διαχωρισμός ειδικοτήτων με βάση συγκεκριμένη ΤΕΧΝΙΚΗ ή ΥΛΙΚΟ, παρόλο που ελάχιστοι (αν όχι κανένας) καλλιτέχνες περιορίζονται σε μία τεχνική ή ένα υλικό ( π.χ. «ελαιοχρωματιστής σκηνικών» και όχι γενικά «κατασκευαστής σκηνικού»). Με το ίδιο σκεπτικό, δεν υπάρχει λόγος να διαχωρίζονται οι λυρικοί τραγουδιστές με κριτήριο την τοποθέτηση της φωνής τους.
• Χρήση παρωχημένων όρων όπως π.χ. “καρατερίστας”, που μάλλον αναφέρεται σε βοηθητικούς ηθοποιούς ή «ιμπρεσάριος», που αντίστοιχα αναφέρεται στον θεατρικό παραγωγό. Επίσης χρήση συνώνυμων όρων, όπως για παράδειγμα «τεχνοκριτικός/κριτικός τέχνης» και «μουσικοσυνθέτης/συνθέτης μουσικής».
• Το πιο βασικό είναι ότι δεν ορίζεται επακριβώς ο ΣΚΟΠΟΣ του Μητρώου. Στο τέλος της ηλεκτρονικής δήλωσης αναφέρεται ότι θα χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση του COVID-19 και ακολούθως θα τεθεί στο αρχείο για να χρησιμοποιηθεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Το «δημόσιο συμφέρον» όμως, είναι ένας ευρύτατος όρος, που προαπαιτεί εξειδίκευση, ώστε ο υπαγόμενος στο Μητρώο να γνωρίζει για τι καταχωρίζεται (κάτι που συνεπακόλουθα θα βελτιώσει αυτομάτως και τη δομή του Μητρώου, αλλά και το ορθότερο της καταγραφής).
• Ο διαχωρισμός των ειδικοτήτων είναι αυστηρός, ενώ η ίδια η σύγχρονη πρακτική των Τεχνών σήμερα τον έχει εν πολλοίς καταργήσει. Υπάρχουν για παράδειγμα τραγουδιστές που κάποια στιγμή εμφανίζονται και σε θεατρική σκηνή. Επίσης, υπάρχουν εικαστικοί που δημιουργούν εικαστικά έργα και παράλληλα παρουσιάζουν κάποια χοροθεατρική performance. Το ότι π.χ. κάποιος ηθοποιός μπορεί να έχει παίξει ΚΑΙ ως βοηθητικός ηθοποιός (π.χ. σε μια ταινία), δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να προσδιοριστεί ως “βοηθητικός ηθοποιός” στο σύστημα. Αν αγνοηθεί αυτό το στοιχείο, το μητρώο απλά δεν θα αντανακλά την πραγματικότητα.
Υπό το πρίσμα των πρώτων επισημάνσεων και δεδομένων των συγκεκριμένων προβλημάτων και προκειμένου το Μητρώο να χαρτογραφήσει πράγματι τους εργαζόμενους στις Τέχνες και όχι απλά να συντηρήσει μια θολή εικόνα προηγούμενων ετών, προτείνουμε τις εξής ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ:

1) Να ξεκαθαριστεί με σαφήνεια ο ΣΚΟΠΟΣ του μητρώου. Να διευκρινιστεί αν η καταγραφή συνεπάγεται κάποιου είδους κατοχύρωση ή αν συνιστά προϋπόθεση για ένταξη του καταγραφόμενου σε διάφορες πολιτικές του ΥΠΠΟ (όπως αντίστοιχα συμβαίνει με το Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων) ή του Υπουργείου Εργασίας (προγράμματα επιδότησης, στήριξης). Από την εξειδίκευση του σκοπού θα εξαρτηθεί –πιστεύουμε– και η συμμετοχή των εργαζόμενων στην καταγραφή.
2) Να δοθούν οδηγίες για τον τρόπο καταγραφής. Να οριστεί το πώς προσδιορίζεται η εργασιακή εμπειρία ενός χρονικού διαστήματος 2 ή 4 ετών (συνεχόμενα ή τμηματικά) και με ποιους τρόπους αποδεικνύεται η εργασιακή εμπειρία. Επίσης, ποιο θα είναι το μίνιμουμ ενσήμων ή εργασιακής εμπειρίας για κάθε έτος. Να δοθούν επίσης οδηγίες για την οριστική καταγραφή (ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα κάθε ενδιαφερόμενος, π.χ. για αναζήτηση εγγράφων κ.λπ.).
3) Να εγγυηθεί το Υπουργείο Εργασίας ότι έχει λάβει γνώση της προαναφερθείσας ποικιλομορφίας των τρόπων αμοιβής και να τους εντάξει στον τρόπο συνυπολογισμού (ένσημα, εργόσημα, τίτλοι κτήσεις/αποδείξεις δαπάνης, μπλοκάκια, αμοιβές πνευματικών δικαιωμάτων κ.ά.), χωρίς καμία διάκριση υπέρ ή κατά του κάθε τρόπου.
4) Να διευκρινιστεί ρητά η υπαγωγή των καλλιτεχνών που έχουν άλλη, παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα ως πρωτεύουσα.
5) Να περιοριστούν οι ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, αλλά να διευρυνθεί το περιεχόμενό τους. Προτείνουμε τον εξής διαχωρισμό σε γενικές κατηγορίες:
– ΘΕΑΤΡΟ (Ηθοποιοί, Σκηνοθέτες, Μεταφραστές, Συγγραφείς Θεατρικών έργων, Βοηθητικοί ηθοποιοί, Βοηθοί σκηνοθέτη, Σκηνογράφοι, Δραματολόγοι κ.λπ.)
– ΧΟΡΟΣ (Χορογράφοι, καθηγητές χορού, κινησιολόγοι, βοηθοί, χορευτές, ζογκλέρ, ξυλοπόδαροι, κ.λπ.)
– ΜΟΥΣΙΚΗ (όλα τα είδη μουσικής, όλα τα είδη φωνής, ανεξάρτητα από το όργανο, με επιμέρους διαχωρισμό σε υποκατηγορίες, στιχουργοί, συνθέτες, χορωδοί, κ.λπ.)
– ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ζωγράφοι, αγιογράφοι, γλύπτες, χαράκτες, χειροτέχνες, κεραμίστες, μακιγιέρ, tattoo artists, γραφίστες).
– ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (σεναριογράφοι τηλεόρασης, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι κινηματογράφου, μοντέρ, σκριπτ, ρακόρ, διευθυντές φωτογραφίας, βοηθοί σκηνοθέτη, κ.ά.)
– ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – MULTIMEDIA (sound art, animation, μουσική, installations, video art, interactive art, mapping).
– ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ειδικότητες που παράγουν καλλιτεχνικά εργαλεία ή σύνεργα, όπως κατασκευαστές και επιδιορθωτές μουσικών οργάνων, τυπογράφοι, παραγωγοί μεταξοτυπιών, παραγωγοί αφισών, ρυθμιστές μουσικών οργάνων κ.λπ.)
– ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ο διαχωρισμός των ειδικοτήτων μπορεί να καθοριστεί εύκολα με τη βοήθεια των υπεύθυνων προσωπικού των κρατικών θεάτρων, π.χ. Εθνικού Θεάτρου, ΚΘΒΕ, Λυρικής Σκηνής. Εδώ να περιληφθούν μεταξύ άλλων και ταξιθέτες, υπεύθυνοι σκηνής, κ.λπ.)
– ΤΕΧΝΙΚΟΙ (μπούμαν, μοντέρ, κάμεραμεν, ηχολήπτες θεατρικής σκηνής, ηχολήπτες συναυλιών, μηχανικοί σκηνής).
– ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ.
– ΚΡΙΤΙΚΟΙ & ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ (Σε σχολές, σχολεία, χώρους σεμιναρίων, εργαστήρια, Καθηγητές Ωδείου, Μουσικών Σχολών ή Μουσικών Σχολείων, Μουσικών Οργάνων ή Θεωρητικών μαθημάτων κ.λπ.)
– ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ (οποιουδήποτε καλλιτεχνικού έργου).
– ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
– Να οριστούν οι ειδικότητες με βάση την τρέχουσα πραγματικότητα (πχ. Σκηνοθέτης, ηθοποιός, χορογράφος, χορευτής, μουσικός, συνθέτης μουσικής, συγγραφέας, μεταφραστής, κ.ά.)
– Ομαδοποίηση – Κατηγοριοποίηση: Σε κάθε ειδικότητα να εμπίπτουν όλοι οι συναφείς/συνώνυμοι/εξειδικευμένοι κωδικοί και ΚΑΔ που τώρα πολυδιασπώνται (πχ. Ηθοποιός γενικά, κωμικός ηθοποιός, ηθοποιός χορού τραγωδίας κ.ά. εντάσσονται στην γενική ειδικότητα «Ηθοποιός» κ.ο.κ.)
6) Οι κατηγορίες και υποκατηγορίες να έχουν τη δυνατότητα πολλαπλής επιλογής. Η κάθε γενική κατηγορία να υπάγεται στον ίδιο ΚΑΔ, ώστε να υπάρχει εργασιακή αντιστοίχιση. Οι δε υποκατηγορίες / δραστηριότητες να μπορούν ανά πάσα στιγμή να συμπληρωθούν, εφόσον προκύψουν μελλοντικά.
7) Τα κριτήρια ένταξης σε μια ή περισσότερες γενικές κατηγορίες ας είναι αυστηρά (πτυχίο / προϋπηρεσία), όχι όμως και η επιλογή των υποκατηγοριών. Εφόσον ένας Καλλιτέχνης πληροί τα κριτήρια ΕΣΤΩ ΜΙΑΣ γενικής καλλιτεχνικής κατηγορίας, να μπορεί ελεύθερα να ενταχθεί και σε οποιαδήποτε άλλη γενική κατηγορία, εφόσον δραστηριοποιείται και σε αυτήν. Ως κριτήριο ένταξης σε μια υποκατηγορία (ή σε περισσότερες) να αρκεί η ένταξη στην αντίστοιχη γενική κατηγορία.
Χρειάζεται επίσης μια ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ και εισήγηση του ΥΠΠΟ προς τα αρμόδια Υπουργεία για τα εξής ζητήματα:
– Συνταξιούχοι καλλιτέχνες που μπορούν ακόμα να εργάζονται, πρέπει να συμπεριληφθούν στο Μητρώο.
– Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει αντίστοιχος ΚΑΔ ή κωδικός ενσήμων (π.χ. στα Multimedia) ή αν κατά πάγια πρακτική δεν υπάρχει πρόσληψη στον αντίστοιχο κωδικό, όπως πολύ συχνά συμβαίνει με τους συγγραφείς, να θεωρηθεί ως κριτήριο ένταξης ΚΑΙ η παρουσίαση / δημόσια εκτέλεση / δημοσίευση έργου του καλλιτέχνη – δημιουργού. Π.χ. για τους θεατρικούς συγγραφείς τα κριτήρια θα μπορούσαν να είναι να έχει εκδοθεί το έργο τους με ISBN από την Εθνική Βιβλιοθήκη ή/και να έχει παρασταθεί το έργο τους σε κάποια σκηνή.
– Να ενταχθούν στην καταγραφή καθηγητές πτυχιούχοι και διπλωματούχοι των ωδείων, που άλλωστε είναι και εποπτευόμενα από το αρμόδιο τμήμα Μουσικών Σπουδών του Υπουργείου.
– Να δοθεί η δυνατότητα το πτυχίο να αναρτάται και μετά την αρχική υποβολή, δεδομένης της δυσκολίας ανεύρεσης πτυχίων καλλιτεχνικών σχολών ή μη απόδοσή τους από τις ίδιες τις σχολές (συνήθης πρακτική η βεβαίωση αντί πτυχίου).
– Να προβλεφθεί ρητά η υπαγωγή των εργαζόμενων στις Τέχνες που διατηρούν παράλληλη δραστηριότητα υπό οποιαδήποτε μορφή αμοιβής (ΚΑΔ – κύρια / δευτερεύουσα δραστηριότητα κ.λπ.).
– Να δοθεί η δυνατότητα ΕΚ ΝΕΟΥ εγγραφής σε όσους έχουν ήδη υποβάλει δήλωση, μετά την ενδεχόμενη βελτίωση του συστήματος.
– Πλήρης συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων GDPR της ΕΕ (αναγραφή ονοματεπώνυμου Υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων κ.λπ.)
Τέλος, θεωρούμε απαραίτητη την κατάργηση προθεσμίας. Το Μητρώο οφείλει να είναι διαρκώς ανοιχτό και να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο.
Θεωρούμε πως η παρούσα συγκυρία ενδείκνυται για την πρώτη και πλήρη καταγραφή των εργαζόμενων στις Τέχνες.
Χρειάζεται όμως οπωσδήποτε να προηγηθεί διαβούλευση με τα οικεία Σωματεία και Ομοσπονδίες, καθώς και με εκπροσώπους του κάθε κλάδου που θα υποδείξουν τα πραγματικά τεκταινόμενα, ώστε το Μητρώο να βοηθήσει πραγματικά και ουσιαστικά στην αντικειμενική καταγραφή και μέσω αυτής στην επίλυση των χρόνιων προβλημάτων του χώρου.
Όσο κι αν ο μόνος τρόπος για όλους τους εργαζόμενους είναι η καταγραφή τους σε Μητρώα μέσω των συστημάτων του Υπουργείου Εργασίας, ο χώρος του Πολιτισμού παρουσιάζει συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, κάτι που και το ίδιο το ΥΠΠΟ αναγνωρίζει. Το Μητρώο Καλλιτεχνών και Δημιουργών δεν μπορεί να ακολουθεί τα πρότυπα ήδη υπαρχόντων μητρώων άλλων κλάδων. Χρειάζεται ειδική μέριμνα και περαιτέρω εξειδίκευση, ώστε με τη συμμετοχή όλων μας να αντανακλά την πραγματικότητα.

#SupportArtWorkers
Facebook page: Support ART Workers
E-mail: sawgreece@gmail.com

  • Αρχική εικόνα: Έργο του Sir (Samuel) Luke Fildes (Το κοινό)
Ειρήνη ΑϊβαλιώτουΗ Πρωτοβουλία Εργαζομένων στις Τέχνες “Support Art Workers” για το Μητρώο Καλλιτεχνών
Περισσότερα

«Ίδρυμα Νιάρχος»: Η Νατάσσα Μποφίλιου στον Φάρο

Αποστολή σε φίλο Εκτύπωση

Τον Φεβρουάριο του 2017 η Νατάσσα Μποφίλιου συμμετείχε στην επίσημη τελετή παράδοσης του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» στο Ελληνικό Δημόσιο.
Τώρα ήρθε με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που εστιάζει στον πυρήνα της τέχνης και της διαδρομής της. Με τη συνοδεία του συνθέτη Θέμη Καραμουρατίδη στο πιάνο και του Άρη Ζέρβα στο τσέλο παρουσιάζει μια απρόβλεπτη μουσική περιπλάνηση σε επιλεγμένα κομμάτια της δισκογραφίας της με τη χαρακτηριστική εναλλαγή συναισθημάτων που αποτελεί σήμα κατατεθέν των παραστάσεών της.
Την καλλιτεχνική επιμέλεια της συναυλίας έχει ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος.

***

Η συναυλία θα παραμείνει διαθέσιμη στο site, στο Facebook και στο YouTube του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» για 60 ώρες, μέχρι την Τρίτη 26 Μαΐου 2020 στις 10 το πρωί.

***

Η σειρά #snfccAtHome: music, στην οποία αγαπημένοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν συναυλίες σε ζωντανή αναμετάδοση από εμβληματικούς χώρους του «Σταύρος Νιάρχος», χωρίς την παρουσία κοινού και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, έχει φιλοξενήσει μέχρι τώρα με μεγάλη επιτυχία συναυλίες της Δήμητρας Γαλάνη, του Δημήτρη Καμαρωτού, του Σταύρου Λάντσια και του Theodore.

***

Γεννημένη το 1983 στην Αθήνα, η Μποφίλιου έχει χαρακτηριστεί από κοινό και κριτικούς ως η σημαντικότερη ερμηνεύτρια της γενιάς της, με εντυπωσιακές ερμηνείες και φλογερό ταμπεραμέντο. Το 2004 συστήνεται στο κοινό στη Δεύτερη Ακρόαση Νέων Καλλιτεχνών της «Μικρής Άρκτου» με τραγούδια σε στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Στην ομάδα προστίθεται και ο συνθέτης Θέμης Καραμουρατίδης και έκτοτε οι τρεις τους συμπορεύονται καλλιτεχνικά, δημιουργώντας μια από τις πιο αγαπημένες τριάδες του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού.

***

Η Νατάσσα Μποφίλιου. Φωτογραφία: Γιάννης Μπουρνιάς.

Ο Θέμης Καραμουρατίδης. Φωτό: Βλαδίμηρος Γιαννακάκος.

Ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Φωτογραφία: Δημήτρης Μεντές.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Συντελεστές

Ερμηνεία: Νατάσσα Μποφίλιου
Πιάνο-ενορχηστρώσεις: Θέμης Καραμουρατίδης
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γεράσιμος Ευαγγελάτος
Τσέλο: Άρης Ζέρβας

***

Η σειρά #snfccAtHome: music πραγματοποιείται με τα μεγαλύτερα δυνατά μέτρα ασφαλείας, έχοντας πάντοτε ως προτεραιότητα την υγεία των συνεργατών και των εργαζομένων του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».

***

Το ψηφιακό περιεχόμενο το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγραμματισμού εκδηλώσεων του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» εντάσσεται στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

***

 

ΜΕ ΕΝΑ «ΚΛΙΚ» ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

 

***

ΑΠΟ ΤΟ CATISART: ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΑΡΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ

Ο Σταύρος Νιάρχος ήταν από τους δυναμικότερους επιχειρηματίες – εφοπλιστές του 20ου αιώνα, με διεθνή αναγνώριση και εκ των θεμελιωτών του ελληνικού θαύματος στη ναυτιλία. Γεννήθηκε στις 3 Ιουλίου 1909 (Αθήνα). Ο πατέρας του Σπύρος ασχολήθηκε με το εμπόριο λαδιού. Η μητέρα του Ευγενία ανήκε στην οικογένεια Κουμάνταρου, που είχε στον Πειραιά τους Αλευρόμυλους «Ευρώτας». Οι σπουδαιότερες επενδύσεις του: Τα «Ελληνικά Διυλιστήρια» Ασπροπύργου και τα «Ελληνικά Ναυπηγεία» Σκαραμαγκά.
Πέθανε στις 16 Απριλίου 1996 (Ζυρίχη). Όσα είχε σκεφθεί και δεν πρόλαβε να κάνει ο ίδιος για την Ελλάδα, τα πραγματοποιεί σήμερα το «Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος», που συνεστήθη με τη διαθήκη του. Δραστηριοποιείται με την παροχή δωρεών στους τομείς της παιδείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας, των τεχνών και του πολιτισμού.

.

Παναγιώτης Μήλας«Ίδρυμα Νιάρχος»: Η Νατάσσα Μποφίλιου στον Φάρο
Περισσότερα

Tο φετινό εργαστήριο αρχαίου δράματος του 63ου Φεστιβάλ Φιλίππων

Αποστολή σε φίλο Εκτύπωση

Το 63ο Φεστιβάλ Φιλίππων παρουσιάζει το 4ο Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος, που θα διαρκέσει από την 1η έως τις 23 Αυγούστου 2020.

Οι ιδιαίτερες φετινές συνθήκες μας «αναγκάζουν» να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ένταση την επιτυχημένη δράση του Εργαστηρίου Αρχαίου Δράματος, ενός πρωτότυπου θεατρικού camp με χαρακτήρα καλλιτεχνικό αλλά και εκπαιδευτικό, που εδώ και τέσσερα χρόνια έχει δώσει μια νέα πνοή στην περιοχή των Κρηνίδων, δίπλα στο αρχαίο θέατρο και τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Φέτος, προχωράμε πιο θαρραλέα, πιο δυναμικά και καλούμε 31 καλλιτέχνες (ηθοποιοί, σκηνοθέτες, μεταφραστές, μουσικοί, χορευτές), να πάρουν μέρος σε αυτό το «μικρό» φεστιβάλ μέσα στο «μεγάλο», στις «Θεατρικές Αναγνώσεις» αρχαίου δράματος (παραστάσεις εν δυνάμει), που θα λάβουν χώρα από 1 έως 23 Αυγούστου 2020.

 

Θοδωρής Γκόνης

 

Η Λυδία Φωτοπούλου, η Όλια Λαζαρίδου, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, ο Ακύλλας Καραζήσης, ο Θοδωρής Γκόνης, η Λουκία Μιχαλοπούλου, η Ρηνιώ Κυριαζή, ο Γιάννης Καλαβριανός και η Ιόλη Ανδρεάδη, με μικρές και ευέλικτες ομάδες εκλεκτών συνεργατών τους, θα διαμείνουν διαδοχικά στις Κρηνίδες, παρουσιάζοντας, ανά τρεις μέρες, ο καθένας τη δική του εκδοχή πάνω στη θεατρική ανάγνωση του αρχαίου δράματος. Ανάμεσα στις τραγωδίες που θα «ακουστούν» στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων, είναι η «Αντιγόνη», οι «Βάκχες», η «Μήδεια», η «Ελένη», ο «Αγαμέμνων» και οι «Τρωάδες».

Οι παραστάσεις καθώς και όλη η διαδικασία των δοκιμών θα είναι ανοιχτές για το κοινό μέσω διαδικτύου σε ζωντανή μετάδοση (livestreaming) και θα λειτουργούν σαν ανοιχτό εργαστήριο για θεατρολόγους, φοιτητές και απόφοιτους δραματικών σχολών, ερασιτεχνικές ομάδες, την τοπική κοινότητα και όποιον ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει.

Στη διάρκεια του εργαστηρίου θα μιλήσουν οι μεταφραστές Γιάννης Λιγνάδης και Παντελής Μπουκάλας με θέμα τη μετάφραση στο αρχαίο δράμα και τη δραματουργία των αρχαίων κειμένων.

 

 

1. Λυδία Φωτοπούλου – Χορός: ο θεατής του τραγικού
Η Λυδία Φωτοπούλου ερμηνεύει στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων τα χορικά της Αντιγόνης του Σοφοκλή ως ένα αυτόνομο λυρικό ποίημα, στην έξοχη μετάφραση του Νίκου Παναγιωτόπουλου, συνοδευόμενη από τη μουσική της Μόνικα.

2. Όλια Λαζαρίδου – Η ιστορία της Αντιγόνης
Μια διασκευή – αφήγηση του μύθου της Αντιγόνης στηριγμένη πάνω στο αρχαίο κείμενο του Σοφοκλή αλλά και στο βιβλίο της Άλι Σμιθ, που απευθύνεται σε παιδιά. Η θεατρική αυτή αφήγηση για όλους, μικρούς και μεγάλους, διηγείται με συνοπτικό αλλά και περιεκτικό τρόπο, σαν συναξάρι, την ιστορία και τα πάθη της τραγικής ηρωίδας.
Ερμηνεύει η Όλια Λαζαρίδου, συνοδευόμενη από τον μουσικό Νικόλα Σκορδά σε αυτοσχεδιασμό με τα πνευστά του.
Κείμενο: Αγγελίνα Βακάλη

 

 

3. Καρυοφυλλιά Καραμπέτη – Μήδεια του Georg Benda
Ανάμεσα στη λογική και τη μανία
Η ηθοποιός Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και ο μαέστρος Μάρκελλος Χρυσικόπουλος ερμηνεύουν το έργο του Τσέχου συνθέτη Georg Anton Benda (1722 – 1795) «Μήδεια», σε λιμπρέτο του Γερμανού ποιητή και θεατρικού συγγραφέα Friedrich Wilhelm Gotter και απόδοση στα ελληνικά από τον Γιάννη Καλλιφατίδη. Πρόκειται για ένα μονόπρακτο μελόδραμα βασισμένο στον κλασικό αρχαιοελληνικό μύθο, όπου το κείμενο δεν τραγουδιέται, αλλά απαγγέλλεται παράλληλα με τη μουσική. Το ποικίλο μουσικό τοπίο του Benda αναδεικνύει με ένταση όλες τις εσωτερικές συγκρούσεις αυτής της μοναδικής γυναίκας. Ο έρωτας και το μίσος, η οργή και η οδύνη, η βαθιά επιθυμία για εκδίκηση και η μητρική αγάπη διαδέχονται καταιγιστικά το ένα το άλλο οδηγώντας στην καταστροφική κορύφωση, την αδιανόητη πράξη της παιδοκτονίας. Η «Μήδεια» είναι από τα έργα που γνώρισαν αμέσως μεγάλη επιτυχία, γι’ αυτό και σύμφωνα με τη συνήθεια της εποχής έγιναν σχεδόν ταυτόχρονα πολλές και διαφορετικές μεταγραφές, ώστε η σύνθεση να γίνει «προσβάσιμη» από μια μεγάλη μερίδα του μουσικόφιλου κοινού. Στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων θα παρουσιαστεί η εκδοχή για πιάνο (Λειψία, 1778) σε εκτέλεση του Μάρκελλου Χρυσικόπουλου, ενώ και τα πέντε πρόσωπα του έργου, η Μήδεια, ο Ιάσων, τα δυο παιδιά τους και η Παιδαγωγός ερμηνεύονται από την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

4. Ακύλλας Καραζήσης – Ιστορίες του Πρόσπερο
Ένα κορίτσι 16 ετών κάθεται πάνω σε τοιχίο και χαζεύει. Ύπαιθρος. Αυγουστιάτικο απόγευμα. Λίγο παραπέρα η αδελφή της, 9 ετών, κουκουβιστή στο χώμα κοιτάει μια πέτρα, δίπλα της όρθια μια γυναίκα, στο ένα χέρι κρατάει ένα κλαδί.
Γύρω τους χωράφια, μετά τοιχία, μετά ελαιώνας. Εκεί ένας άντρας αγκαλιάζει ένα αρχαίο δέντρο. Είναι μεγάλος με μακριά γένια και κοκάλινα γυαλιά. Μοιάζει του Ginsberg, του ποιητή. Είναι ο Πρόσπερο. Αφήνει την αγκαλιά κι έρχεται προς τα κορίτσια. Αργά. Προχωράει μες τα χωράφια και σε κάθε βήμα του σηκώνονται σύννεφα από ακρίδες.
Ακούει τη μικρἠ εν τω μεταξύ να διαβάζει την περιγραφή ενός ναυαγίου. Η μεγάλη παίζει μπάσο. Ηλεκτρικό. Ο Πρόσπερο φτάνει και κάθεται ανάμεσά τους. Στο τοιχίο δίπλα του ένα άσπρο χοντρό βιβλίο. Οι Δοκιμές του Σεφέρη. Το πιάνει, χωρίς να το κοιτάει λέει.
Ο Πρόσπερο και οι κόρες του. Του διαβάζουν την Τρικυμία. Του μαθαίνουν Ραπ.
Τους μιλάει για το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Για τον Dylan. Για τον Καστοριάδη. Για την Έρημη Χώρα. Παίζουν κιθάρα και μπάσο. Η γυναίκα με το κλαδί χορεύει.
Έχει νυχτώσει. Όλοι καθισμένοι τρώνε. Ψωμί, κρεμμύδι κι ελιές. Ησυχία.
Η μεγάλη κόρη αρχίζει μια μικρή ερωτική ιστορία. Σαν να την τραγουδάει.

Παιζουν: Μαίρη Καραζήση, Ζωή Καραζήση, Μαριλένα Ρασιδάκη, Ακύλλας Καραζήσης.

 

 

5. Θοδωρής Γκόνης – Μήδεια του Ευριπίδη
Διαλέγουμε την ηρωίδα, όχι το έργο. Τη Μήδεια, ως φορέα ενός πεπρωμένου. Δεν ανεβάζουμε το έργο, δεν την καταλαβαίνουμε αλλά προσπαθούμε να την καταλάβουμε, που είναι και η βαθύτερη επιθυμία μας, και ίσως αυτό να έχει τελικά σημασία. Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ, στην ηρωίδα του Ευριπίδη δεν είναι η παραφορά και το πάθος αλλά η διαύγεια του νου όπως λειτουργεί ξεκάθαρα με μια λογική ακρίβεια που σχεδόν μας σκανδαλίζει. Διαλογίζεται, συζητά, επιχειρηματολογεί. Η τραγωδία «Μἠδεια» είναι το πρόσωπο Μήδεια.
Μήδεια η Εύη Σαουλίδου
Συμμετέχει ο χορευτής Δημήτρης Σωστηρίου
Σκηνοθεσία: Θοδωρής Γκόνης
Σκηνογραφία: Ανδρέας Γεωργιάδης

6. Γιάννης Καλαβριανός – Επιγράμματα Παλατινής Ανθολογίας
Ο Γιάννης Καλαβριανός θα παρουσιάσει την εργασία του πάνω στα επιγράμματα Παλατινής Ανθολογίας, με τη συμμετοχή των Χριστίνας Μαξούρη, Γιώργου Γλάστρα και του μουσικού Θοδωρή Οικονόμου.

 

 

7. Ιόλη Ανδρεάδη – Ελένη του Ευριπίδη [ή η ανασκευή του Στησιχόρου]

Με το βαθύ στηθόδεσμο, τον ήλιο στα μαλλιά, κι αυτό
το ανάστημα
ίσκιοι και χαμόγελα παντού
στους ώμους στους μηρούς στα γόνατα
ζωντανό δέρμα, και τα μάτια
με τα μεγάλα βλέφαρα,
ήταν εκεί, στην όχθη ενός Δέλτα.
Και στην Τροία;
Τίποτε στην Τροία – ένα είδωλο.
Έτσι το θέλαν οι θεοί.
Κι ο Πάρης, μ’ έναν ίσκιο πλάγιαζε σα να ήταν
πλάσμα ατόφιο
κι εμείς σφαζόμασταν για την Ελένη δέκα χρόνια.
Γ. Σεφέρης

Λένε πως ένας βάρδος παλιός, ο Στησίχορος, έξι γενιές πριν από τον Ευριπίδη, σε ένα ποίημά του κατηγόρησε την Ελένη ότι άφησε τον άντρα της για τον Πάρη και με την αμαρτία της αυτή κατέστρεψε τόσο την Ελλάδα, όσο και την Τροία. Όμως, η Ελένη μετά το θάνατό της έγινε θεά. Γι’ αυτό, τη στιγμή που έγραψε το άδικο αυτό ποίημα ο Στησίχορος, έμεινε τυφλός. Και μετάνιωσε. Και έγραψε καινούργιο. Καινούργιο ποίημα. Καινούργιο τραγούδι.
Σε αυτό ανασκεύασε τις κατηγορίες του, χρησιμοποιώντας τον αρχαίο μύθο, σύμφωνα με τον οποίο στην Τροία δεν πάτησε ποτέ η Ελένη, αλλά η σκιά της. Ενώ την ίδια τη φυγάδευσαν οι θεοί στην Αίγυπτο, όπου περίμενε τον Μενέλαο να γυρίσει από την Τροία και να φύγουνε μαζί για την πατρίδα. Και με το που το γράφει το καινούριο αυτό τραγούδι ο Στησίχορος, ξαναβρίσκει αμέσως την όρασή του.
Στην εκδοχή αυτή της Ελένης του Ευριπίδη για μία ηθοποιό, η Ελένη μόνη και τυφλή μέσα στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, μονή και τυφλή σαν αρχαία ραψωδός, αλλά με άλλες, καινούριες, ελευσίνιες δυνάμεις να ξυπνούν μέσα της, αφηγείται την ιστορία της. Αφηγείται την ανασκευή του Στησιχόρου.

Σύλληψη – Σκηνοθεσία – Κίνηση: Ιόλη Ανδρεάδη
Μετάφραση: Γιάγκος Ανδρεάδης
Διασκευή για μία ηθοποιό: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης
Όλους τους ρόλους ερμηνεύει η Βασιλική Τρουφάκου

 

 

8. Ρηνιώ Κυριαζή – Βάκχες, το σώμα δίχως σώμα
Το νήμα του μύθου των Βακχών – τέσσερις ηθοποιοί, τρεις γλώσσες, δύο φύλα, ένας τόπος αφηγούνται έναν θεό, δύο αγγέλους, τρεις γυναίκες, τέσσερα σημεία του ορίζοντα.
Τραγουδούν τον θεό μέσα στις αντιφάσεις. Διαγράφουν την πορεία του Πενθέα από το ανίερο στην ιερότητα, από την πλάνη στη γνώση, από την έπαρση στην οδύνη. Μιλούν για την Αγαύη που, από την έκσταση στην τρέλα, διεκδικώντας τη δύναμη της θηλυκής θεάς κατακρημνίζεται. Την άγρια φύση που πάλλεται. Θρηνούν τον άνθρωπο που απομακρύνεται, το σώμα που αποσπάται. Τα απομεινάρια σώματος, το σώμα δίχως σώμα. Πενθούν για τα μικρά μικρά κομμάτια μας, τα ήσυχα μέσα στη μοναξιά μας, τα προστατευμένα ακρωτηριασμένα μας.
Μια ακροβασία αποστάσεων, μια ανάγκη κυκλική, μια πάλη για το όλον.
Μετάφραση: Γιώργος Χειμωνάς
Σκηνοθεσία: Ρηνιώ Κυριαζή
Ερμηνεία: Julianna Bloodgood, Rafal Habel, Ειρήνη Κουμπαρούλη, Ρηνιώ Κυριαζή

 

 

9. Λουκία Μιχαλοπούλου – Κασσάνδρα
Μια από τις πιο αινιγματικές μορφές του αρχαίου δράματος είναι η Κασσάνδρα, η performance προσπαθεί να εξερευνήσει τον χαρακτήρα της μέσα από διαχρονικά θραύσματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, να σκιαγραφήσει μια βιογραφία για την παράφορη μάντισσα του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Πέρα από τη φιλολογία, η Κασσάνδρα αποτελεί ένα μεγάλο αίνιγμα για τον ηθοποιό. Πώς προσεγγίζεις σκηνικά μια τόσο οριακή προσωπικότητα; Τι εργαλεία χρησιμοποιείς για να αποδόσεις τη θεόπνευστη μανία της; Μια μάντισσα που δεν την πίστεψε ποτέ κανείς, παγιδευμένη στον οδηγό και αποτελειωτή της Απόλλωνα.
Δραματουργική επεξεργασία / Σκηνοθετική επιμέλεια: Λουκία Μιχαλοπούλου, Χρήστος Τζιούκαλιας
Ερμηνεία: Λουκία Μιχαλοπούλου

***

Διοργάνωση: Φεστιβάλ Φιλίππων
Υποστήριξη: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Ειρήνη ΑϊβαλιώτουTο φετινό εργαστήριο αρχαίου δράματος του 63ου Φεστιβάλ Φιλίππων
Περισσότερα

Θεατρικά Θερινά Εργαστήρια για παιδιά και εφήβους από τον Θοδωρή Οικονομίδη

Αποστολή σε φίλο Εκτύπωση

Ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και θεατροπαιδαγωγός Θοδωρής Οικονομίδης παραδίδει Θεατρικά Θερινά Εργαστήρια για παιδιά και εφήβους.
Τα μαθήματα απευθύνονται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς πολιτισμού, Συλλόγους Γονέων και κηδεμόνων, Πολιτιστικούς Συλλόγους, για τη δημιουργία θεατρικών εργαστηρίων για παιδιά και εφήβους, με σκοπό την ποιοτική τους απασχόληση στην περίοδο των διακοπών τους και την ψυχολογική απεμπλοκή τους από τη δύσκολη περίοδο που προηγήθηκε της καραντίνας.

«Παιδικοί Θίασοι» για μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (8-12 ετών)

«Εφηβικοί Θίασοι» για μαθητές και μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (12-18 ετών)

Ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί τις τέχνες σαν εργαλεία καλλιέργειας, μόρφωσης και ποιοτικής ψυχαγωγίας.

Μέσα από βιωματικές δράσεις, παιχνίδια και αυτοσχεδιασμούς, ο σκηνοθέτης και θεατροπαιδαγωγός Θοδωρής Οικονομίδης, σχηματίζει μαθητικούς θιάσους οι οποίοι σε κύκλους δοκιμών-μαθημάτων (3 ωρών) ετοιμάζουν θεατρικές παραστάσεις που θα παρουσιαστούν στο κοινό της τοπικής κοινότητας.

 

 

Ο Θοδωρής Οικονομίδης εξηγεί:

Καινοτομούμε όσον αφορά τον τρόπο προετοιμασίας, αφήνοντας τα παιδιά που θα συμμετέχουν στους θιάσους, να επιλέξουν μέσα από τις προτάσεις μας, το τελικό θέμα της παράστασης που θα ανεβάσουμε. Κάποιες από τις προτάσεις μας είναι:

-Για τον «Παιδικό Θίασο»:
«Παραμύθια από όλο τον κόσμο»
Μια συλλογή παραδοσιακών παραμυθιών από διάφορες χώρες του πλανήτη, θεατροποιημένα για παιδιά, σε μια παράσταση φαντασίας και εφευρετικότητας.

-«Οδύσσειας Σύνοψη»
Θεατρική διασκευή του Ομηρικού έπους για παιδιά, με γραμμικό τρόπο αφήγησης, από την Τροία στην Ιθάκη.

-«Αργοναυτική Εκστρατεία»
Οι περιπέτειες του Ιάσονα και των συντρόφων του σε μια θεατρική διασκευή για παιδιά.

-Για τον «Εφηβικό Θίασο»
«Του νεκρού αδερφού και άλλες ιστορίες»
Μια σειρά παραλογών- δημοτικών ποιημάτων της λαϊκής μας παράδοσης, θεατροποιημένα με τις τεχνικές τις αρχαιοελληνικής τραγωδίας.

-«Όνειρο Θερινής Νυκτός»
Το αριστούργημα του William Shakespeare σε μια διασκευή για εφηβικό θέατρο.

-«Θέατρο Ντοκουμέντο – Documentary Theater»
Φέρνουμε τους νέους και τις νέες σε επαφή με την πιο σύγχρονη μέθοδο θεατρικής δημιουργίας, αυτή του Θεάτρου Ντοκουμέντο. Η όλη δημιουργία της παράστασης, από την έρευνα για την επιλογή του θέματος, μέχρι την τελική παρουσίασή της, γίνεται εξολοκλήρου από τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες, υπό την καθοδήγηση και τη βοήθεια του σκηνοθέτη και των συνεργατών του.

Δυο λόγια για τη θεατρική διδασκαλία και την εκπαιδευτική μέθοδο που εφαρμόζουμε.
Η εκπαιδευτική διαδικασία μας, βασίζεται πάνω στη σύγχρονη παιδαγωγική μέθοδο της Οικοδόμησης της Γνώσης. Αφήνουμε στα παιδιά τον χώρο να δημιουργήσουν, προσφέροντάς τους τα κατάλληλα εφόδια και εργαλεία για να φανταστούν και να εκφραστούν, καθοδηγώντας τα έτσι προς το τελικό στόχο μας: τη μόρφωση μέσω της ατομικής βιωματικής εμπειρίας.
Επίσης η καλλιέργεια της Θετικότητας και της Συναδελφικότητας είναι βασικά στοιχεία της μεθόδου μας.
Η καλλιτεχνική μέθοδός μας βασίζεται πάνω στο μοντέλο της Βιωματικής Δράσης, με αποτέλεσμα το παιδί να βρίσκεται από την αρχή μέχρι το τέλος της διαδικασίας σε ένα χώρο ελευθερίας έκφρασης και πνεύματος, χωρίς στεγανά και περιορισμούς, με στόχο την ανάπτυξη της φαντασίας, της δημιουργικότητας και της μόρφωσης μέσω βιώματος.
Οι παραστάσεις που παράγουμε έχουν ζωντανή μουσική επί σκηνής και βασίζονται πάνω στις μεθόδους του σωματικού θεάτρου και του θεάτρου φαντασίας.
Επίσης βασικό μέλημά μας είναι να συμπεριλάβουμε και τις υπόλοιπες τέχνες στο έργο μας -σκηνογραφία, ενδυματολογία, φωτισμό, ζωγραφική, συγγραφή, video, φωτογραφία, χορό, γλυπτική- και να αναδείξουμε έτσι τις τυχόν ξεχωριστές ικανότητες των συμμετεχόντων στη δράση μέσω της τελικής παράστασής μας.

Πρόσκληση.
Ελάτε να παίξουμε με της τέχνες σε ένα περιβάλλον όπου ασκείται η φαντασία και η ευρηματικότητα,
-σε ένα περιβάλλον όπου η ιδέα και η δημιουργία είναι οι βασικές πρώτες ύλες,
-σε ένα περιβάλλον όπου όλα είναι δυνατά και η έκφραση έρχεται σε πρώτη μοίρα.
Ελάτε να μπούμε σε έναν κόσμο περιπέτειας και δράσης όπου όλα είναι δυνατά.
Ελάτε να μπούμε στον μαγικό κόσμο του θεάτρου και της μουσικής με οδηγό τη φαντασία.

  • Διδασκαλία – Σκηνοθεσία: Θοδωρής Οικονομίδης
    6972880589 – tikonomidis@yahoo.gr- FB: Theodoros Oikonomidis

***

Ο Θοδωρής Οικονομίδης αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή Κ.Θ.Β.Ε. το 1997. Ειδικεύεται στο σωματικό θέατρο και στη χρήση μάσκας. Έχει δεκαετή εμπειρία στην Παιδαγωγική του Θεάτρου.
Έχει πάρει Βραβείο UNESCO για την προσφορά του έργου του Ερωφίλη project στη διατήρηση και διάδοση της ελληνικής γλώσσας, 2019 και Βραβείο Μελίνα Μερκούρη, για την προσφορά του στην περιφέρεια, 2007.
Έχει συμμετάσχει και διακριθεί σε Διεθνή Φεστιβάλ όπως: Toronto Modern Theater Festival, Theatre Festival Τampere-Finland, Euro Art Festival Blagoevgrad – Boulgaria, Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, Dialog Festival – Πολωνία, Κουκλοθεάτρου και Παντομίμας-Κιλκίς, Λευκωσία, 43o Kontrapunkt International Festival-Norgay, Sibiu International Theatre Festival – Roumania, Sani Festival Χαλκιδική, Φεστιβάλ Φιλίππων – Θάσου, Φεστιβάλ Θεάτρου Πέτρας-Athens.
Έχει συμμετάσχει σαν ηθοποιός σε 51 παραστάσεις στο Εθνικό Θέατρο, το Κ.Θ.Β.Ε. και το ελεύθερο θέατρο. Έχει σκηνοθετήσει και γράψει μουσική για τις παραγωγές: «Καταλόγια», «Τα λόγια της Πλώρης», «Ataladus Comedy Stories», «William Shakespeare Sonnets», «Antigona – school version», «Βάρδια», «Παραλογές», «Οδύσσειας Σύνοψη», «Ερωφίλη project».
Διδάσκει υποκριτική από το 2004 και είναι καθηγητής Δραματοθεραπείας στο Ελληνικό Κέντρο Έρευνας Ήχου και Λόγου. Τα εκπαιδευτικά προγράμματά του με θέμα Θεατροποίηση Διδακτέας Ύλης έχουν παρακολουθήσει πάνω από 8.000 μαθητές και μαθήτριες σε όλη την Ελλάδα. Γράφει μουσική και κείμενα για παιδιά.

  • Αρχική φωτογραφία: «Ερωφίλη project»
Ειρήνη ΑϊβαλιώτουΘεατρικά Θερινά Εργαστήρια για παιδιά και εφήβους από τον Θοδωρή Οικονομίδη
Περισσότερα

Νέα σειρά από πρωτότυπα έργα φτιαγμένα μέσα σε 120 ώρες για τη σειρά Enter του Ιδρύματος Ωνάση

Αποστολή σε φίλο Εκτύπωση

Νέα έργα από τους: Madeline Best & Brian Rogers, Tei Blow, keyon gaskin, Dynasty Handbag, Annie-B Parson, για τη σειρά Enter του Ιδρύματος Ωνάση.

ENTER: Όλο το σπίτι μια σκηνή. Το Ίδρυμα Ωνάση συνομιλεί με την εποχή, τη στιγμή και την κατάσταση. Συνεχίζει να μοιράζεται και να δημιουργεί, ανέπαφα μεν, αλλά με την ίδια αγάπη για τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του, τους καλλιτέχνες και το κοινό τους. H Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και το Onassis USA αναθέτουν σε δημιουργούς από όλο τον κόσμο νέα έργα φτιαγμένα στην περίοδο καραντίνας, μέσα σε 120 ώρες. Χωρίς να έχουν πλέον πρόσβαση σε θεατρικές σκηνές, χώρους προβών ή στούντιο, οι καλλιτέχνες δημιουργούν τα πάντα μόνοι τους με τα laptop τους να ανάγονται σε δημιουργική υπερδύναμη.

Από τις οθόνες μας και εμείς, πατάμε ENTER σε νέες δημιουργίες, σε νέες φόρμες, που φιλοδοξούν να αποτελέσουν ένα είδος καλλιτεχνικής ψηφιακής χρονοκάψουλας, μια πνοή ελπίδας για τον καλλιτεχνικό χώρο που πλήττεται και μία ακόμη απόδειξη ότι έχουμε ο ένας τον άλλον.

Αυτή την εβδομάδα το Ίδρυμα Ωνάση ανέθεσε την επιμέλεια στο Chocolate Factory Theater, μια δυνατή φωνή μέσα στην Πόλη της Νέας Υόρκης για την ευαισθητοποίηση πάνω στη δύναμη των τεχνών.

***

Τα έργα θα είναι διαθέσιμα από τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο onassis.org.

-H σχεδιάστρια φωτισμών και διευθύντρια λειτουργίας του The Chocolate Factory Theater, Madeline Best, και ο σκηνοθέτης, κινηματογραφιστής και καλλιτεχνικός διευθυντής του The Chocolate Factory Theater, Brian Rogers, αναρωτιούνται πώς το τέλος του κόσμου μπορεί να είναι τόσο βαρετό, στο 4 Fixations.

-Ο περφόρμερ και designer Tei Blow ανασυνθέτει τα «Δοκίμια Οκνηρότητας» του Γιοσίντα Κένκο και μας εμβαπτίζει στον κόσμο του μοναχού Ζεν και ποιητή, ενώ το σπίτι του Blow μεταμορφώνεται σε σκηνικό χώρο, στο Essay in Idleness.

-Ο keyon gaskin κάνει ένα σχόλιο στο πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον Δυτικό Κόσμο με το How to Get Away With Westworld.

-Η περφόρμερ, video artist και ηθοποιός Dynasty Handbag προετοιμάζεται για μια αόριστη καταστροφή στο Untitled Emergency

-Ενώ η χορογράφος και καλλιτεχνική διευθύντρια της ομάδας Big Dance Theater, Annie-B Parson, αποδομεί ό,τι μας ζητείται να κάνουμε σωματικά, προκειμένου να αποτρέψουμε την εξάπλωση της ασθένειας.

***

Διατίθενται ήδη έργα των:

Isabella Rossellini & Paul Magid, Ziad Antar, Λένας Κιτσοπούλου, Μαρίας Παπαδημητρίου, Αντώνη Φωνιαδάκη, Βασίλη Κεκάτου, Ευθύμη Φιλίππου, Σίμου Κακάλα, Δημήτρη Καραντζά, Εύης Καλογηροπούλου, Kareem Kalokoh, Κωστή Σταφυλάκη & Τεό Τριανταφυλλίδη & Αλέξη Φιδετζή, Akira Takayama, Risa Puno & Avi Dobkin, Ηλία Αδάμ, Στέφανου Τσιβόπουλου, 600 HIGHWAYMEN, Maria Antelman, Kimberly Bartosik, Annie Dorsen, Emily Johnson, Kathryn Hamilton (Sister Sylvester), Radiohole, Rootless Root, QUEENSBOUND 2020 (Nadia Q. Ahmad, Rosebud Ben-Oni, Pichchenda Bao, Nana Brew-Hammond, Jared Harel, Abeer Y. Hoque, Joseph O. Legaspi, Robert Ostrom, KC Trommer), Samita Sinha, Frisly Soberanis, Alina Tenser & Gabo Camnitzer, Xin Liu.

***

Τις επόμενες μέρες θα προστεθούν νέα πρωτότυπα έργα, από τους Daniel Wetzel, Έφη Μπίρμπα και Άρη Σερβετάλη, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Γιάννη Μανταφούνη, Γιώργο Ζώη, Χρήστο Σαρρή και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες και οργανισμούς, ενώ η λίστα συνεχώς μεγαλώνει. Ο καθένας μόνος του, αλλά τελικά όλοι μαζί, δημιουργούν μια σειρά έργων που διακτινίζονται από το δικό τους στο δικό μας σαλόνι, διαμηνύοντας έτσι πως η τέχνη δεν πρέπει να σταματά ποτέ, όποιοι και αν είναι οι περιορισμοί.

***

Πατήστε ΕΝΤΕR, χωρίς αντίτιμο ή χρονικό περιορισμό, και περιπλανηθείτε στα έργα καλλιτεχνών που δίνουν φωνή στο σήμερα.

***

Αναλυτικά

***

Madeline Best & Brian Rogers / The Chocolate Factory Theater, 4 Fixations

Video / audio | Διάρκεια: 9΄35΄΄

 

Μια βιαστικά φτιαγμένη σύντομη ηχογράφηση συγκροτεί τη μουσική επένδυση για το teaser του πιο αδιάφορου, μηδενικού προϋπολογισμού φιλμ επιστημονικής φαντασίας, που (δεν) έγινε ποτέ.

Η Madeline Best είναι σχεδιάστρια φωτισμών και διευθύντρια λειτουργίας του The Chocolate Factory Theater.

Ο Brian Rogers είναι σκηνοθέτης, κινηματογραφιστής και καλλιτέχνης του ήχου, συνιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του The Chocolate Factory Theater, το οποίο υποστηρίζει τη δημιουργία θεάτρου, χορού, μουσικής και πολυμεσικών παραστάσεων στις εγκαταστάσεις του στο Κουίνς, συνολικού εμβαδού 800 τ.μ.

Εικόνες: Madeline Best & Brian Rogers

Σκηνοθεσία, Σύνθεση & Μοντάζ: Brian Rogers

***

Tei Blow, Essay in Idleness (Δοκίμια οκνηρότητας)

Video | Διάρκεια: 8΄

Το Essay in Idleness είναι μια ανασύνθεση των «Δοκιμίων Οκνηρότητας» (Tsurezuregusa), ενός κλασικού κειμένου του 14ου αιώνα που συνέθεσε ο μοναχός Ζεν και ποιητής Γιοσίντα Κένκο, ο οποίος έγραψε 243 σύντομα λήμματα για την αισθητική ομορφιά της φύσης, τους κοινωνικούς κανόνες, τον βουδισμό Ζεν και την έννοια της παροδικότητας.

Το έργο του Tei Blow συνδυάζει ζωντανές περφόρμανς, βίντεο και ήχο με τυχαία μέσα.

Το Essay in Idleness είναι διασκευή, παραγωγή και ερμηνεία του Tei Blow

Χρησιμοποιούνται αποσπάσματα από διάφορες μεταφράσεις των «Δοκιμίων Οκνηρότητας» του Γιοσίντα Κένκο

***

keyon gaskin, How to Get Away With Westworld (Πώς να τα βγάλεις πέρα με τον Δυτικό Κόσμο)

Video | Διάρκεια: 2΄43΄΄

Παίρνοντας μια επιταγή.

O keyon gaskin είναι ένας (ψευδο-) καλλιτέχνης.

Σύλληψη & Σκηνοθεσία: keyon gaskin

***

Dynasty Handbag, Untitled Emergency (Άτιτλη κατάσταση ανάγκης)

Video | Διάρκεια: 2΄21΄΄

Η Dynasty Handbag πρέπει να ετοιμάσει ένα σακίδιο έκτακτων περιστάσεων για μια αόριστη καταστροφή. Ποια είναι τα απαραίτητα που θα πάρει μαζί της στο άγνωστο μέλλον; Υπάρχει ένα και μοναδικό αντικείμενο, το οποίο να εγγυάται μια για πάντα την επιβίωσή της, την αυτοεκτίμησή της, το νεανικό και όμορφο παρουσιαστικό της και το ολοκληρωτικό δυναμικό της;

Η Jibz Cameron είναι περφόρμερ, video artist και ηθοποιός που ζει στο Λος Άντζελες.

Σύλληψη & Σκηνοθεσία: Dynasty Handbag

***

Annie-B Parson, 

Αναπροσαρμοσμένο βίντεο ζωντανής παράστασης | Διάρκεια: 3΄10΄΄

Απέναντι από ένα βίντεο που δείχνει χορευτές σε αποστάσεις 2 μέτρων (6 ποδιών, εξού και ο τίτλος), η Πάρσον διαβάζει έναν ημερολογιακού ύφους διαλογισμό πάνω στα χωρικά πρωτόκολλα που μας έχουν τεθεί στον νέο κόσμο συμπεριφοράς με τον Covid-19.

Η Annie-B Parson είναι χορογράφος και καλλιτεχνική διευθύντρια της βραβευμένης με Obie ομάδας Big Dance Theater, με την οποία έχει δημιουργήσει περισσότερα από 20 μεγάλης κλίμακας έργα.

Χορογραφία & Κείμενο: Annie-B Parson

Βίντεο: Deborah Johnson/CandyStations

Μουσική: Jack Lazar & Noah Chevan

Παραγωγή: Big Dance Theater

 

Το 6΄ δημιουργήθηκε από την Annie-B Parson, σε συνεργασία με τη video artist Deborah Johnson (aka CandyStations)

***

Chocolate Factory Theater

Το Chocolate Factory Theater υπάρχει για να ενθαρρύνει καλλιτέχνες των παραστατικών τεχνών στη διαδικασία της έρευνάς τους.

Είναι ένα εκκολαπτήριο που διοικείται και λειτουργεί από καλλιτέχνες για την υλοποίηση πειραματικών παραστάσεων.

***

ENTER | Αναθέσεις νέων έργων από το Ίδρυμα Ωνάση

Νέα έργα από 25 Μαΐου 2020

Madeline Best & Brian Rogers / The Chocolate Factory Theater, 4 Fixations

Video / audio: 9΄35΄΄

Tei Blow, Essay in Idleness (Δοκίμια οκνηρότητας)

Video | Διάρκεια: 8΄

keyon gaskin, How to Get Away With Westworld (Πώς να τα βγάλεις πέρα με τον Δυτικό Κόσμο)

Video: 2΄43΄΄

Dynasty Handbag, Untitled Emergency (Άτιτλη κατάσταση ανάγκης)

Video: 2΄21΄΄

Annie-B Parson, 6΄

Αναπροσαρμοσμένο βίντεο ζωντανής παράστασης | Διάρκεια: 3΄10΄΄

***

Διατίθενται ήδη

Ηλίας Αδάμ, ΑΜΛΕΤa desktop performance

Video | Διάρκεια: 34΄11´´

Σίμος Κακάλας, Tarantino

Σειρά Videos | Διάρκεια 1ου video: 3΄04΄΄

Εύη Καλογηροπούλου, Πλακάκια (Tiles)

Video | 10´28´´

Δημήτρης Καραντζάς, Φυτά εσωτερικού χώρου

Video | Διάρκεια: 4΄03´´

Βασίλης Κεκάτος, Όταν κοιμάσαι ο κόσμος αδειάζει

Video | Διάρκεια: 12΄33΄΄

Λένα Κιτσοπούλου, Λάλκα

Video | Διάρκεια: 13´21´´

Μαρία Παπαδημητρίου, Alter Ego

Video | Διάρκεια: 2´41´´

Κωστής Σταφυλάκης, Τεό Τριανταφυλλίδης, Αλέξης Φιδετζής,

Σημειώσεις για την ετοιμότητα: Βήμα πρώτο (Notes to Readiness: Step 1)

Παιχνίδι ρόλων, Video σε live-streaming στο YouTube

Στέφανος Τσιβόπουλος, Untitled (Junkopia Redux)

Video | Διάρκεια: 4΄17΄΄

Ευθύμης Φιλίππου, Βίντεο 2: Μέλη του σώματος, υφάσματα και σπορ

Video | Διάρκεια: 15΄37΄΄

Αντώνης Φωνιαδάκης, st Dominique bd Arago

Video | Διάρκεια: 4΄01΄΄

600 HIGHWAYMEN, Fighting World

Video | Διάρκεια: 10´57´´

Ziad Antar, Το μικρό καράβι (Ήταν ένα…) (The Little Boat [Il Était un…])

Video | Διάρκεια: 3΄

Maria Antelman, AntiBody

Video | Διάρκεια: 1´12´´

Kimberly Bartosik, The Game

Video | Διάρκεια: 5´19´´

Annie Dorsen, Training Text, Step 2250

Video | Διάρκεια: 6´16´´

Kathryn Hamilton (Sister Sylvester), Every Hologenome For Themselves

Video | Διάρκεια: 8΄49΄΄

Emily Johnson, inbetween Kwimiak, blue

Video | Διάρκεια: 22΄47΄΄

Kareem Kalokoh, Swim

Video | Διάρκεια: 3΄30΄΄

Radiohole, Happy Hours

Video | Διάρκεια: 10´29´´

RootlessRoot, Σειρά videos

Untitled, Μέρος 1 | Διάρκεια: 2΄56΄΄

Take your Time | Διάρκεια: 2΄46΄΄

Τα πέλματά μας (Our Feet) | Διάρκεια: 1´27´´

Isabella Rossellini & Paul Magid, Darwin, What? (Δαρβίνοςτι;)

Video | Διάρκεια: 8´22´´

Risa Puno & Avi Dobkin, The Quiet: Part 1

Παιχνίδι

Akira Takayama, Heterotopia Garden

Οδηγίες για να φτιάξετε έναν κήπο στο σπίτι σας

QUEENSBOUND 2020 (Nadia Q. Ahmad, Rosebud Ben-Oni, Pichchenda Bao, Nana Brew-Hammond, Jared Harel, Abeer Y. Hoque, Joseph O. Legaspi, Robert Ostrom, KC Trommer), In the here and now | Queens Museum

Video | Διάρκεια: 4´46´´

Samita Sinha, Into the day | Queens Museum

Video | Διάρκεια: 3´

Frisly Soberanis, Forces of a city #1 | Queens Museum

Video | Διάρκεια: 3´43´´

Alina Tenser & Gabo Camnitzer, A Compass for the House Door | Queens Museum

Video | Διάρκεια: 11´06´´

Xin Liu, Sleepwalk | Queens Museum

Videogame

***

Video Enter: https://www.youtube.com/watch?v=ia-8XRkOcjk

***

Καλώς ήρθατε στον κόσμο του ENTER. Μπείτε στο onassis.org/enter.

***

ΑΠΟ ΤΟ CATISART: ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΩΝΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ

 

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης γεννήθηκε στη Σμύρνη στις 15 Ιανουαρίου 1906 και πέθανε στο Παρίσι στις 15 Μαρτίου 1975. Ετάφη στον Σκορπιό, στη Λευκάδα. Ήταν εφοπλιστής και επιχειρηματίας και ένας από τους διασημότερους «κροίσους» του 20ού αιώνα. Ανέπτυξε πλούσια επιχειρηματική ναυτιλιακή δραστηριότητα και το 1956 ίδρυσε την Ολυμπιακή Αεροπορία, την οποία μεταβίβασε το 1975 στο ελληνικό κράτος.

Το «Ίδρυμα Ωνάση» (επισήμως: Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης) είναι ένα κοινωφελές ίδρυμα, το οποίο συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 1975 σύμφωνα με την επιθυμία του Αριστοτέλη Ωνάση στο όνομα του γιου του, Αλέξανδρου Ωνάση.

*Ωνάσειο: Στις 6 Οκτωβρίου 1992 έγινε η επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Καρδιολογικού Κέντρου.

*Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών: Η τελετή θεμελίωσης έγινε στις 20.04.2004

*Κέντρο Μεταμοσχεύσεων: Θεμελίωση στις 09.12.2019

Παναγιώτης ΜήλαςΝέα σειρά από πρωτότυπα έργα φτιαγμένα μέσα σε 120 ώρες για τη σειρά Enter του Ιδρύματος Ωνάση
Περισσότερα

«Νιάρχος»: Ο Νίκος Κουρής διαβάζει το πεζογράφημα «Ιογενής πνευμονία» του Ζήσιμου Λορεντζάτου

Αποστολή σε φίλο Εκτύπωση

Την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 στις 19.00 συνεχίζεται η διαδικτυακή ηχητική σειρά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) Αναγνώσεις με το πεζογράφημα Ιογενής πνευμονία του Ζήσιμου Λορεντζάτου. Διαβάζει ο Νίκος Κουρής, ένας από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές του θεάτρου μας. Η Ιογενής πνευμονία αποτελεί το μοναδικό αφήγημα που επιχείρησε να γράψει ο Ζήσιμος Λορεντζάτος, μολονότι ο ίδιος δεν θεωρούσε τον εαυτό του πεζογράφο.

Στο σύντομο κείμενό του, αν και απέφευγε συνειδητά τις αυτοαναφορικές εξομολογήσεις, μιλά σε τρίτο πρόσωπο για τη μοναξιά του αρρώστου και για την περιπέτεια υγείας που έζησε τον Αύγουστο του 1981, η οποία άρχισε στην Κεφαλονιά και συνεχίστηκε στην Αθήνα με τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο Σωτηρία, έχοντας διαγνωστεί με ιογενή πνευμονία.

Αυτό το σπάνιο –και χαμένο μέχρι το 2016– πεζό του φαίνεται πως δουλεύτηκε επανειλημμένα από τον κορυφαίο δοκιμιογράφο, κριτικό, ποιητή και μεταφραστή, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Παραδόξως, το ανέκδοτο χειρόγραφο του Λορεντζάτου βρέθηκε σε ημιτελή –ίσως και σχεδόν τελική– μορφή ανάμεσα σε άλλα γραπτά του πριν από τέσσερα χρόνια, όταν το αρχείο του παραδόθηκε στο Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης, το οποίο μάλιστα τύπωσε το βιβλίο την ίδια χρονιά.

 

Ο ηθοποιός Νίκος Κουρής.

Προσηλωμένος στην πνευματικότητα, εμμονικός αναζητητής λέξεων, κοσμοπολίτης με ευρύ πεδίο γνώσεων και βαθιά αγάπη και γνώση της ελληνικής παράδοσης, ο Ζήσιμος Λορεντζάτος (1915–2004) είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες λόγιους. Γιος του δημοτικιστή πανεπιστημιακού καθηγητή της κλασικής φιλολογίας Παναγή Λορεντζάτου, καταπιάστηκε κυρίως με το δοκίμιο εκπονώντας μελέτες για σπουδαίους Έλληνες και ξένους συγγραφείς (Καβάφης, Κάλβος, Παπαδιαμάντης, Σεφέρης, Σολωμός, Σαραντάρης, Έλιοτ, Ζιντ, Βίτγκενσταϊν, Πάουντ κ.ά.). Τα Γράμματα Σεφέρη–Λορεντζάτου είναι μια από τις σπουδαιότερες ελληνικές αλληλογραφίες. Το 2001 τιμήθηκε με το Βραβείο του Ιδρύματος Ουράνη για το σύνολο του έργου του, ενώ το 1988 του απονεμήθηκε το Α΄ Κρατικό Βραβείο Κριτικής-Δοκιμίου, το οποίο όμως δεν αποδέχτηκε, καθώς ήταν ένας σεμνός και εσωστρεφής άνθρωπος που αγαπούσε την απλότητα και δεν επιδίωκε τίτλους, αξιώματα και δημοσιότητα. Όπως έλεγε: «Τη ζωή τη ζούμε. Ο καρπός της τρώγεται, και το πολύ που κάνεις με το γράψιμο αναμασάς τα φλούδια της. Παίρνω το γράψιμο σαν μια τέχνη που πασχίζω να την κάνω όσο μπορώ σωστά, ώστε να χρησιμέψει σε κάτι στη ζωή μας […]».

***

Η ηχογράφηση θα παραμείνει διαθέσιμη στο site του του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

***

Ανάγνωση: Νίκος Κουρής

Μουσικό σήμα: Νίκος Γαλενιανός

Το ΚΠΙΣΝ ευχαριστεί τον Αλέξη Καραϊσκάκη-Νάστο που έπαιξε τσέλο για την ηχογράφηση του μουσικού σήματος.

Ηχοληψία – Μίξη – Mastering: Γιώργος Μαντάς

***

Με την ευγενική παραχώρηση του ΜΙΕΤ και των κληρονόμων του Ζήσιμου Λορεντζάτου. Το ΚΠΙΣΝ τους ευχαριστεί θερμά.

Το ψηφιακό περιεχόμενο το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγραμματισμού εκδηλώσεων του ΚΠΙΣΝ εντάσσεται στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

***

Ακούστε την ηχογραφημένη ανάγνωση σε αυτή τη σελίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 19.00.

***

#snfccAtHome: ΚΛΙΚ ΕΔΩ 

 

Ειρήνη Αϊβαλιώτου«Νιάρχος»: Ο Νίκος Κουρής διαβάζει το πεζογράφημα «Ιογενής πνευμονία» του Ζήσιμου Λορεντζάτου
Περισσότερα

Ο πρωτοπόρος Ερρίκος Ίψεν – Νέο θεατρικό σεμινάριο από τον σκηνοθέτη Νίκο Περέλη

Αποστολή σε φίλο Εκτύπωση

Ο κοινωνικός, πολιτικός και πρωτοπόρος Ερρίκος Ίψεν – Νέο θεατρικό σεμινάριο από τον σκηνοθέτη Νίκο Περέλη και την Κοινότητα Τέχνης Ηχοποιοί

Η Κοινότητα Τέχνης Ηχοποιοί σας προσκαλεί στο νέο θεατρικό της σεμινάριο με θέμα τον κοινωνικό, πολιτικό και πρωτοπόρο Ερρίκο Ίψεν. Θα διδάξει ο σκηνοθέτης και συγγραφέας Νίκος Περέλης. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο χώρο της Κοινότητας Τέχνης Ηχοποιοί (Γενναίου Κολοκοτρώνη 12, Κουκάκι) κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από 15 Ιουνίου έως 9 Ιουλίου 2020 και ώρα 6 -9 μ.μ.
Για τις εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν έως 1 Ιουνίου ισχύει ειδική προσφορά.

Σημείωμα Νίκου Περέλη:
Το σεμινάριο «Ο κοινωνικός, πολιτικός και πρωτοπόρος Ερρίκος Ίψεν» είναι μία ένδειξη ότι μπορούμε να βρούμε το κουράγιο μέσα στη γενική κατάρρευση και στον πανικό, ν’ απαντήσουμε στο φόβο και στο χάος με κάτι αδρά συγκεκριμένο, αυστηρά συμμετρικό και μουσικό, όπως είναι τα Πρόσωπα του Ίψεν. Γιατί όσο κι αν είναι διεφθαρμένη, ανασφαλής και παγιδευμένη μία κοινωνία, τόσο περισσότερο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πίσω μας υπάρχουν γερά και ακλόνητα καταφύγια, φτάνει να ξαναδούμε και να κατανοήσουμε τη χρησιμότητά τους. Το καταφέραμε αυτό ήδη με τον Ευριπίδη και προχωράμε τώρα με τον Ίψεν. Το σεμινάριο θα αποκρυπτογραφήσει (με θεωρία και πράξη) τον αντιτρομοκρατικό κώδικα που υπάρχει στα Ιψενικά πρόσωπα (Όσβαλντ, Μπόρκμαν, Άλβιγκ, Νόρα, Στόκμαν, Ρεβέκα) και το αποτέλεσμα θα παρουσιαστεί (με ανάλογη προεργασία) σε παράσταση τον ερχόμενο χειμώνα, μετά τις παραστάσεις του πρώτου σεμιναρίου, που αφορούσε τον Ευριπίδη («Η φονική νύχτα των Ατρειδών»), που αναβλήθηκαν λόγω των έκτακτων μέτρων για τη δημόσια υγεία.

Έναρξη: 15 Ιουνίου 2020
Ειδική προσφορά για εγγραφές έως 1/6/2020

Ημέρες και ώρες σεμιναρίου
κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6- 9 μ.μ.

Πληροφορίες – Εγγραφές
Δηλώστε συμμετοχή στο email:
ihopioiteam@gmail.com
και στα τηλέφωνα: 6940739441 – 6955005859

Κόστος συμμετοχής
70 ευρώ
Ειδική προσφορά έως 1 Ιουνίου: 50 ευρώ
***Περιορισμένος αριθμός θέσεων

Ειρήνη ΑϊβαλιώτουΟ πρωτοπόρος Ερρίκος Ίψεν – Νέο θεατρικό σεμινάριο από τον σκηνοθέτη Νίκο Περέλη
Περισσότερα

Βίντεο από την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Εθνικό Θέατρο

Αποστολή σε φίλο Εκτύπωση

Η χθεσινή Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού συνέπεσε με την έναρξη των προβών δύο σπουδαίων έργων του αρχαίου ελληνικού δράματος, των “Περσών” του Αισχύλου και της “Λυσιστράτης” του Αριστοφάνη, που θα παρουσιαστούν από το Εθνικό Θέατρο το φετινό καλοκαίρι στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, σε σκηνοθεσία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή Δημήτρη Λιγνάδη και του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου αντίστοιχα.

Η πρώτη ανάγνωση των Περσών πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη και του Γενικού Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού Νικόλα Γιατρομανωλάκη, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Τσίλλερ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου της Κυβέρνησης, ανταλλάχθηκαν απόψεις, τέθηκαν ερωτήματα και προβληματισμοί που αφορούν στο σύνολο του κλάδου της θεατρικής τέχνης.

***

Στη σελίδα του Εθνικού Θεάτρου στο F/B γράφτηκε: “Σε μια ημέρα ξεχωριστών συμβολισμών όπως η Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού (Πέμπτη 21.5), η πρώτη ανάγνωση για τους «Πέρσες» του Αισχύλου σε σκηνοθεσία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη παρουσία του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη, στέλνει το μήνυμα της επανεκκίνησης στις σκηνές του κόσμου και γεμίζει όλους μας με αισιοδοξία που, τούτη την περίοδο, αποκτά ξεχωριστή σημασία κι εντείνεται γεννώντας την προσμονή για την κορυφαία στιγμή που η επικοινωνία μας με την τέχνη θ’ αποκατασταθεί ανταμώνοντας και πάλι στην «αγκαλιά» του αργολικού θεάτρου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη διεξήχθη γόνιμη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τους συντελεστές της παραγωγής, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν αγωνίες και να καταθέσουν σκέψεις και προτάσεις σε ζητήματα που απασχολούν τον τομέα του πολιτισμού λόγω της πανδημίας”.

 

Δείτε τα βίντεο:

 

 

***

 

Ειρήνη ΑϊβαλιώτουΒίντεο από την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Εθνικό Θέατρο
Περισσότερα

Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου: Για την αναβολή της παράστασης «Ιχνευταί»

Αποστολή σε φίλο Εκτύπωση

Για την αναβολή της παράστασης «Ιχνευταί» εκδόθηκε από το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου η παρακάτω ανακοίνωση:

“Πρόσφατα δημοσιεύματα, ομολογουμένως σποραδικά, αποδίδουν την απόφαση για τη μη πραγματοποίηση της παράστασης «ΙΧΝΕΥΤΑΙ» σκηνοθεσίας Μιχαήλ Μαρμαρινού στο πλαίσιο του φετινού προγράμματος του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, στη συμμετοχή του κ. Στ. Κραουνάκη.

Προκειμένου να μη μένουν μετέωρα υπονοούμενα, θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι:

Η Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε., ως αυτόνομος φορέας, λαμβάνει όλες τις αποφάσεις της μέσω των αρμοδίων οργάνων της. Η κατάστρωση του καλλιτεχνικού προγράμματος ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας, ενώ ο προϋπολογισμός του εγκρίνεται και επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα.
Το Ε.Φ. και οι συντελεστές της κάθε παράστασης προσβλέπουν φυσικά στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα αλλά δεν αγνοούν την απήχηση του έργου. Το κόστος της κάθε παραγωγής αξιολογείται ξεχωριστά σε συνάρτηση με τα αναμενόμενα έσοδά της. Η τυχόν επάρκεια του γενικού προϋπολογισμού του Ε.Φ. δεν σημαίνει ότι πρέπει να οδηγεί στην απερίσκεπτη ανάλωσή του.
Η παράσταση «ΙΧΝΕΥΤΑΙ» ήταν η ακριβότερη παραγωγή του Ε.Φ. Ενόψει των αναπόφευκτων και δραστικών περιορισμών στην πληρότητα των θεάτρων το καλοκαίρι, κρίθηκε σκόπιμη η μετάθεσή της για του χρόνου, υπό ευνοϊκότερες συνθήκες και ευρύτερη -ελπίζουμε- προσέλευση στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Η απόφαση λήφθηκε σε κλίμα αλληλοκατανόησης μετά από καλόπιστες και φιλικές συζητήσεις, μεταξύ των κ. Κ. Ευαγγελάτου και Μ. Μαρμαρινού.
Η δέσμευση για την πραγματοποίηση της παράστασης το 2021 θα επισημοποιηθεί με σύμβαση πολύ σύντομα που θα συνοδευτεί μάλιστα με προκαταβολή προς τους καλλιτεχνικούς συντελεστές της. Η ίδια πρακτική θα ισχύσει, εξάλλου, και σε πολλές άλλες φετινές παραγωγής του Ε.Φ.
Συνεπώς οι νύξεις περί «άνωθεν» παρεμβάσεων για τον αποκλεισμό της παράστασης κ.λπ., διαψεύδονται από τα γεγονότα, αδικούν με προσβλητικό τρόπο τόσο την Καλλιτεχνική Διευθύντρια όσο και την ιστορία του Φεστιβάλ, ενώ είναι φανερό ότι εξυπηρετούν άλλες επιδιώξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Δημήτρης Πασσάς

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Κατερίνα Ευαγγελάτου”

Ειρήνη ΑϊβαλιώτουΦεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου: Για την αναβολή της παράστασης «Ιχνευταί»
Περισσότερα

Το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης προκήρυξε τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή

Αποστολή σε φίλο Εκτύπωση

Το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης προκήρυξε τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή.

Συγκεκριμένα:

Η Κοινωφελής Επιχείρηση ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη θέση «Καλλιτεχνικός Διευθυντής». Ο καλλιτεχνικός διευθυντής θα ασφαλίζεται και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως 31-12-2020, με δυνατότητα ανανέωσης τριετίας.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 11 Ιουνίου 2020 και ώρα 13:00 στα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης (Τριών Ιεραρχών 2, ΤΚ 50100).

Η αίτηση θα υποβάλλεται τις εργάσιμες και ημέρες και από ώρα 09:00 έως 14:00 (πληροφορίες: κ. Σωτηρόπουλος Στέλιος, τηλέφωνο: 24610-24062).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νικόλαος Κέφαλος

  • Διαβάστε αναλυτικά:

KΛΙΚ ΕΔΩ

Ειρήνη ΑϊβαλιώτουΤο ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης προκήρυξε τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή
Περισσότερα