Οι γάτες των φορτηγών (τραγούδι)

 

Οι γάτες των ναυτικών

https://www.youtube.com/watch?v=ybgMCnnH0es