Η Ελλάδα με πληγώνει

΄Οπου και να ταξιδέψω στην Ελλάδα, η Ελλάδα με πληγώνει. ΄Οπου και να ταξιδέψω μακριά από την Ελλάδα, η Ελλάδα με πληγώνει…